Find en af kommunens andre hjemmesider

Flere af Norddjurs Kommunes institutioner og afdelinger har egen hjemmeside. Du kan finde dem her ved at vælge emne og herefter vælge den hjemmeside, du vil gå til.

Gå ind på den valgte hjemmeside

Grundlovsceremoni

For at få dansk statsborgerskab skal du deltage i en grundlovsceremoni.

To gange om året vedtager Folketinget en ny lov, som tildeler statsborgerskab til nye statsborgere.

Hvis du ansøger om dansk statsborgerskab, skal du deltage i en grundlovsceremoni.
Læs mere om deltagelse i grundlovsceremonien på Udlændinge- og Integrationsministeriets hjemmeside

Norddjurs Kommune afholder næste grundlovsceremoni den 13. september 2021 kl. 14.00.

Tilmelding kan ske nu og senest den 27. august 2021.

Tilmelding sker ved at skrive en mail via den digitale postkasse til Norddjurs Kommune. I emnefeltet bedes du skrive ”Tilmelding til grundlovsceremoni”.

I mailen bedes du oplyse:

  • Navn
  • Fødselsdato
  • Adresse

Alternativt kan tilmelding ske ved at ringe til telefon 89 59 11 05 eller 89 59 12 02 med ovenstående oplysninger.

Til ceremonien skal du medbringe gyldig legitimation med foto.

Det skal være en af de tre nedenfor:

  1. opholdskort, fremmedpas, konventionspas eller kørekort udstedt af en offentlig myndighed i Danmark,
  2. pas, identitetskort eller kørekort udstedt af en offentlig myndighed i et andet EU-/EØS-medlemsland eller i Schweiz, eller
  3. pas, som er udstedt af en offentlig myndighed i et andet land end de i nr. 1 og 2 nævnte lande, og hvori der er isat en opholdssticker.

Du skal også medbringe den blanket, som Udlændinge- og Integrationsministeriet sender til dig i forbindelse med sagens behandling. Blanketten hedder ”Blanket til afgivelse af erklæring”. Blanketten må først underskrives under ceremonien.

Ved ceremonien vil du møde repræsentanter fra Norddjurs Kommune.

Nyhedsdato: 05.08.2021