Find en af kommunens andre hjemmesider

Flere af Norddjurs Kommunes institutioner og afdelinger har egen hjemmeside. Du kan finde dem her ved at vælge emne og herefter vælge den hjemmeside, du vil gå til.

Gå ind på den valgte hjemmeside

Ny partnerskabsaftale indgået - med afsæt i FN’s Verdensmål

Partnerskabsaftalen har til formål at integrere verdensmål og sikre bæredygtig udvikling med særligt fokus på praktikpladser og lærlinge, fastholdelse og bedre sammenhæng fra uddannelse til job.

Norddjurs Kommune, lokale uddannelsesinstitutioner, arbejdstagerorganisationerne (LO) og arbejdsgiver- og erhvervsorganisationerne ønsker med denne aftale at etablere et samarbejde, der sikrer virksomhederne i Norddjurs Kommune adgang til uddannet og kvalificeret arbejdskraft samt opkvalificering og efteruddannelse af virksomhedernes ansatte – og dermed mulighed for udvikling.

Endvidere ønsker partnerne med aftalen at understøtte, at borgerne i Norddjurs Kommune har adgang til beskæftigelse.

Med aftalen er målet at integrere initiativer på tværs af Norddjurs Kommune, de lokale uddannelsesinstitutioner og organisationerne gennem et forpligtigende samarbejde med fokus på synlige resultater, samt at få formidlet de gode historier som inspirationskilde.

Nyhedsdato: 04.09.2020