Find en af kommunens andre hjemmesider

Flere af Norddjurs Kommunes institutioner og afdelinger har egen hjemmeside. Du kan finde dem her ved at vælge emne og herefter vælge den hjemmeside, du vil gå til.

Gå ind på den valgte hjemmeside

Friske øjne og nyt liv til politik på børneområdet

Norddjurs Kommunes politik for inklusion og tidlig indsats skal revitaliseres.

På en workshop i Stenvad satte en bred kreds sig sammen om opgaven.

”Målet er en levende politik med øjne, der ser med børnene og ikke på børnene”. Med de ord indledte skole- og dagtilbudschef Lene Mehlsen Thomsen workshoppen om revitalisering af Norddjurs Kommunes politik for inklusion og tidlig indsats.

Det var et stærk hold af politikere, forældrerepræsentanter og ansatte fra skoler, dagtilbud og forvaltning, der torsdag den 18. september trak i arbejdstøjet på Mosebrugscenteret i Stenvad. Deltagerne skulle diskutere og give deres inputs til, hvilke strategier og indsatser Norddjurs Kommunes skoler og dagtilbud skal have for at sikre miljøer, hvor alle børn indgår i fællesskaber, hvor de ses, lærer, trives og deltager.

Salen boblede af engagement og der var bred enighed om, at den nuværende politik fra 2012 trænger til en revitalisering. Men der var også enighed om retningen.

”I anden generation af politikken er det vigtigste udgangspunkt barnets stemme. I den første politik var der mange råd til vores fagprofessionelle, men der er brug for at lytte mest muligt til børnene” udtaler Mads Nikolajsen, formand for børne- og ungdomsudvalget i Norddjurs Kommune.

Skoleleder på Auning Skole Christina Birch Mogensen tilføjer: ”Politikken skal sætte retning og inspirere i det daglige arbejde, hvor både fagprofessionelle og forældre hele tiden arbejder med at blive bedre sammen”.

Den revitaliserede politik bliver førstebehandlet i børne-og ungdomsudvalget d. 29. oktober, hvorefter den sendes i høring. Politikken forventes færdigbehandlet 15. december.

For yderligere oplysninger eller kommentarer kontakt:

Lene Mehlsen Thomsen
Skole- og dagtilbudschef
Norddjurs Kommune
lemt@norddjurs.dk
42 72 92 19

Nyhedsdato: 21.09.2020