Find en af kommunens andre hjemmesider

Flere af Norddjurs Kommunes institutioner og afdelinger har egen hjemmeside. Du kan finde dem her ved at vælge emne og herefter vælge den hjemmeside, du vil gå til.

Gå ind på den valgte hjemmeside

10.3: Opdateret information om corona-virus

Norddjurs Kommune følger løbende Sundhedsstyrelsens anbefalinger og arbejder ud fra disse, både i forhold til hygiejneregler, hjemmekarantæne for medarbejderne og afholdelse af større arrangementer.

Vi ved, at især ældre og kronisk syge er i særlig risiko for at få alvorlig sygdom. Det gælder ældre, især ældre over 80 år, samt personer med f.eks. moderat til svær grad af lungesygdom, hjertekarsygdom og forhøjet blodtryk, kræftsygdom og dårligt reguleret sukkersyge. 

Vi anbefaler, at også du som borger i en særlige risikogruppe overvejer, hvordan du kan beskytte dig selv mest muligt mod at blive smittet. Både i forhold til at færdes steder med mange mennesker og i forhold til god håndhygiejne.

Hvis du har behov for særlig rådgivning i forhold til din specifikke sygdom, bør du drøfte dette med din behandlende læge.

Anbefalingerne for alle borgere er:

  1. Vask dine hænder tit eller brug håndsprit

  2. Host eller nys i dit ærme – ikke dine hænder

  3. Undgå håndtryk, kindkys og kram – begræns den fysiske kontakt

  4. Vær opmærksom på rengøring – både hjemme og på arbejdspladsen

  5. Vær opmærksom, når du er på steder med tæt kontakt til mange mennesker.

Læs mere på den nye hjemmeside coronasmitte.dk, hvor information fra de nationale myndigheder er samlet.

Større arrangementer

Det er den 6. marts meldt ud, at Sundhedsstyrelsen anbefaler, at arrangementer med over 1.000 deltagere aflyses, samt at nødvendigheden af afholdelse af mindre arrangementer overvejes. Dette gælder foreløbig indtil udgangen af marts måned.

Norddjurs Kommune håndterer aktuelt dette ved, at arrangementer med over 1.000 deltagere udskydes, samt at der sker en vurdering af alle Norddjurs Kommunes planlagte og kommende møder og arrangementer aflyses, hvis deltagerne er i en særlig risikogruppe eller hvis deltagerkredsen potentielt kan udgøre en sårbarhed i forhold til at opretholde sikker drift.

Nyhedsdato: 10.03.2020