Find en af kommunens andre hjemmesider

Flere af Norddjurs Kommunes institutioner og afdelinger har egen hjemmeside. Du kan finde dem her ved at vælge emne og herefter vælge den hjemmeside, du vil gå til.

Gå ind på den valgte hjemmeside

Plads til flere passagerer på Anholt-færgen

Efter i en periode at have sejlet med en begrænsning på 35 passagerer pr. afgang pga. coronavirus, øges kapaciteten nu på færgen mellem Grenaa og Anholt, så der fremover kan sejles med op til 122 passagerer.

Det svarer til halvdelen af den normale sommer-kapacitet.

Norddjurs Kommune indførte i slutningen af marts en begrænsning på passagerantallet på Grenaa-Anholt færgen, så der kunne medtages max. 35 passagerer pr. afgang.

Begrænsningen, som blev indført efter instruks fra politiet, baserede sig på bestemmelsen om gulvareal pr. person i bekendtgørelsen om forbud mod større forsamlinger, som blev indført i forbindelse med håndteringen af coronavirus.

Den 11. maj har politiet informeret Norddjurs Kommune om, at transportmidler som f.eks. færger ikke længere er omfattet af bekendtgørelsen. Det betyder, at kapaciteten på Anholt-færgen nu kan øges, så flere passagerer kan sejles frem og tilbage til øen.

Da anbefalingerne om f.eks. afstand og hygiejne for at undgå smitte stadig skal følges, vil passagerantallet fremover udgøre max. 50 procent af de tilgængelige sæder på færgen. Anholt-færgen kan medbringe 244 passagerer i sommersejlplanen, hvilket giver et maksimalt antal på 122 passagerer pr. afgang med disse restriktioner. Ændringen træder i kraft med det samme, således at der fra onsdag den 13. maj kl. 10.00 vil blive åbnet for pladsreservationen på Anholt-færgen på op til 122 passagerer pr. afgang.

I forbindelse med bededagsferien blev der indsat to ekstra færgeafgange. Disse afgange blev finansieret indenfor den eksisterende økonomiske ramme, der er om færgesejladsen.

På et ekstraordinært kommunalbestyrelsesmøde tirsdag den 12. maj besluttede kommunalbestyrelsen derudover at afsætte 200.000 koner til mulige ekstra færgeafgange. Disse afgange kan efter behov indsættes, hvor det vurderes, at begrænsningen på 122 passagerer ikke kan imødekomme efterspørgslen.

For yderligere oplysninger eller kommentarer kontakt:

Jan Petersen, borgmester
jp@norddjurs.dk
Tlf. 27 85 24 51

Nyhedsdato: 13.05.2020