Find en af kommunens andre hjemmesider

Flere af Norddjurs Kommunes institutioner og afdelinger har egen hjemmeside. Du kan finde dem her ved at vælge emne og herefter vælge den hjemmeside, du vil gå til.

Gå ind på den valgte hjemmeside

Fejring af de vilde blomster den 14. juni

Netop nu viser naturen sig i al sin skønhed. Skove, overdrev, enge og vejkanter lyser mange steder op i alle regnbuens farver.

De vilde blomster har deres helt egen festdag, nemlig søndag den 14. juni. Det fejres også i Grenaa på arealet Hjorterodfredningen fra kl. 14-16. Mødested: Bellisvej 24.

Sidste år i september tog et nyt initiativ sin begyndelse, da Danmarks Naturfredningsforening, Norddjurs Kommune, naboer og ...andre interesserede satte hinanden i stævne på Hjorterodfredningen i Grenaa for at udføre naturpleje i området.

Mange mødte frem med høj energi og udførte et stort arbejde på en solrig og dejlig dag. Nu danner det dejlige område ramme om Vilde Blomsters Dag den 14. juni arrangeret af Dansk Botanisk Forening i samarbejde med Norddjurs Kommune og Danmarks Naturfredningsforening.

Her vil det være muligt at se resultatet af sidste års arbejdsindsats, og Norddjurs Kommune vil fortælle om tankerne bag arbejdet med at sikre størst mulig biodiversitet.

Plejen gik ud på at rydde vedplanter, lave ”huller” i bevoksningen og tage høslet på græsarealet med le. Samtidig har man også sørget for at bevare vedplanter og kvasbunker af hensyn til insekter, fugle, svampe med mere.

Undersøgelse af området har vist, at der allerede er kommet meget mere lys til området, og at der er fremvækst af plantearter som blå anemone, hjulkrone mm. Plejen vil fremover blive vedligeholdt af kommunen i samarbejde med DN og lokale borgere.

Pga. corona følger vi naturligvis reglerne om afstand og gruppestørrelse. Derfor skal du tilmelde dig til turen via botaniskforening.dk.

På turene vil vi i år fokusere på planter, som der er mange af, så alle får set dem – hver for sig. Der vil også være flere guider, og vi opfordrer til, at der holdes afstand.

Søndag foregår lignende arrangementer over hele landet, som er åbne for ALLE uanset botaniske forudsætninger.

Nyhedsdato: 11.06.2020