Find en af kommunens andre hjemmesider

Flere af Norddjurs Kommunes institutioner og afdelinger har egen hjemmeside. Du kan finde dem her ved at vælge emne og herefter vælge den hjemmeside, du vil gå til.

Gå ind på den valgte hjemmeside

Udbud – brug af udeserveringsarealer i Grenaa midtby

Udbud af arealer til udeservering i en 2-årig periode i december i Grenaa.

Serverer/sælger du mad og drikkevarer, har du en virksomhed med helårs drift som er beliggende i Grenaa Midtby?

Kan du svare ja til dette, så kan du komme i betragtning til et af de to fritliggende/udlagte udeserveringsarealer i Grenaa midtby, der kan benyttes i december måned i 2020 og 2021.

I forbindelse med revideringen af regulativerne for Grenaa bymidte, Auning og Fjellerup, er det besluttet politisk, at brug af udeserveringsarealerne sendes i udbud (med minimumspris).

I juni udbydes brug af arealerne i december måned for en 2-årig aftale. I december udbydes arealerne i perioden fra 1. april – 30. september (sommerperioden) for en 2-årig aftale.

Betaling for brug af arealet falder i årlige betalinger. Der skal betales forud for brug af arealet, ligesom at arealet først må benyttes når betaling for det indeværende år er modtaget.

Lejekontrakten tildeles den højest bydende, der kan opfylde de opstillede vilkår.

Minimumsprisen for perioden fra 1. - 31. december pr. m2 pr. år er kr. 10,-.

Udbuddet gælder for leje af arealet. Der skal efterfølgende søges om tilladelse til udeservering.

I forbindelse med den nuværende sundhedssituation har de politiske partier i Norddjurs Kommune indgået en aftale for at hjælpe virksomheder i Norddjurs Kommune.

En af tiltagene i aftalen er, at udeservering og stadepladser i resten af 2020 er gratis/uden gebyr.

I vinterperioden er der mulighed for leje af udeserveringsarealer på torvet foran Torvet 1 (gl. rådhus) (A1+A2).

Se kortbilag længere ned.

Udeservering må foregå, hver dag, i perioden fra 1. – 31. december på areal A1 og A2, mellem kl. 10.00 og 24.00.

Inventaret skal fjernes fra arealerne hver dag.

Hvis du ønsker at komme i betragtning til et af de to arealer, skal du indsende dit bud til Vej og Ejendom på mail: vejogejendom@norddjurs.dk.

Tilbuddet skal i overskriften være mærket med hvilket areal der bydes på.

Tilbuddet skal foruden prisen pr. m2 pr. år for vinterperioden (1. – 31. december) indeholde oplysninger om:

  • Virksomhedens cvr.nr.
  • Forretningskonceptet.
  • Hvad der forventes opstillet (billede af inventaret medsendes).
  • Hvordan arealet påtænkes indrettet.
  • Dokumentere om lovpligtige toiletforhold til både personale og kunder i udeserveringstiden.

Tilbuddet skal være os i hænde senest d. 1. august 2020 kl. 12.00.

Grundet Corona situationen er fristen for bud forlænget fra 1. juli til 1. august 2020.

Ansøger skal kunne opfylde nedenstående krav:

  • Virksomheden skal have helårs drift.
  • Virksomheden skal være beliggende i Grenaa Midtby.
  • Henvise til andet end offentlig toiletter, som toiletforhold til både personale og kunder.
  • Der skal forekomme udeservering hver dag i perioden fra 12. - 23. december.

Tilladelsen kan ikke overdrages til andre, og ansøger skal selv sørge for og bekoste strøm.
Ved plads A2 er der mulighed for at blive tilkoblet strømstik tilhørende Norddjurs Kommune. Forbruget vil efterfølgende blive faktureret til lejer.

Lejeren er ansvarlig for overholdelse af al gældende lovgivning i forbindelse med udeserveringen, herunder lov om butikstid, lov om restaurationsvirksomhed samt for udeserveringen.

Lejeren må ikke have gæld til kommunen.

Du kan læse nærmere om udeserveringen i regulativet for området som er gældende pr. 1. januar 2020. Her vil du også kunne finde kravene til inventaret, øvrige vilkår for brugen mv.

Beskrivelse af arealerne

I vinterperioden er der mulighed for leje af udeserveringsarealer på torvet foran Torvet 1 (gl. rådhus) (A1 og A2).

Du kan finde nærmere information om de enkelte steder herunder samt finde kortbilag med mål over arealet ved at ”klikke” på dem.

AREAL A1 – klik her for kortbilag.

Arealet ligger til venstre for bygningen Torvet 1, set mod bygningen. Arealet har i mange år været benyttet som udeserveringsareal for beværtningen der var beliggende på hjørnet af Lillegade.

Arealet er 54 m2.

Der må holdes åbent alle dage i perioden fra 1. – 31. december.

Der er ikke umiddelbart mulighed for tilkobling til strømstik tilhørende Norddjurs Kommune.

AREAL A2 - klik her for kortbilag

Arealet er beliggende til højre for bygningen Torvet 1, set mod bygningen.

Arealet har i et par år været benyttet som udeserveringsareal.

Arealet er 42 m2.

Der må holdes åbent alle dage i perioden fra 1. – 31. december.

Der er mulighed for tilkobling til strømstik tilhørende Norddjurs Kommune.

Opkrævning af strømforbrug vil ske efter udløb af brugsperioden for det enkelte år.

Fælles for alle udeserveringsarealer gælder at opstilling må ske 1 time inden opstart og skal være fjernet fra arealet i henhold til tilladelsen til udeserveringen.

Du kan læse nærmere om udeserveringen i regulativet, som er gældende fra 1. januar 2020. Her vil du også kunne finde kravene til inventaret, øvrige vilkår for brugen mv.

Nyhedsdato: 22.06.2020