Find en af kommunens andre hjemmesider

Flere af Norddjurs Kommunes institutioner og afdelinger har egen hjemmeside. Du kan finde dem her ved at vælge emne og herefter vælge den hjemmeside, du vil gå til.

Gå ind på den valgte hjemmeside

Erfaringer fra corona-tid skal fastholdes, deles og inspirere

Møde i chefforum den 11. juni om strategiske emner, blandt andet hvordan erfaringerne fra corona kan udvikle organisationen.

Foto ovenfor: Kommunaldirektør Christian Bertelsen holdt oplæg til mødet i chefforum. 

Cheferne i Norddjurs Kommune mødes flere gange årligt i chefforum for at drøfte vigtige strategiske dagsordener. Torsdag den 11. juni var gruppen samlet for første gang siden marts. Med god afstand og alle forskrifter fulgt gik mødet i gang med et oplæg fra kommunaldirektør Christian Bertelsen.

Et af emnerne var, hvordan de mange erfaringer fra corona-tiden kan bruges positivt i udviklingsarbejdet på tværs i organisationen.

Det skal ske under disse tre overskrifter i en involverende proces:

  1. Dynamisk ledelse på distance, fokus på kerneopgaven og afskaffelse af unødige bindinger

  2. Tværgående samarbejde, kollegial sparring, trivsel og sammenhængskraft

  3. Digitale samarbejdsformer, inddragelse og kommunikation

”Indsatsen for at fastholde og bruge den læring, de seneste måneder har givet os, er allerede i gang mange steder. Vi sætter nu spot på det som en strategisk dagsorden både politisk og administrativt, og alle i organisationen opfordres til at gribe og arbejde videre med emnet. Norddjurs kan blive endnu bedre til at bruge teknologi og tænke arbejdspladser, samarbejde og trivsel på en ny, innovativ måde til gavn for borgere, erhvervsliv og civilsamfund. Det er ikke alene i vores egen organisationen, den viden kan gøre gavn. Norddjurs Kommune har sagt ja tak til en invitation fra KL om at deltage i det landsdækkende arbejde med at skabe læring af de erfaringer, kommunerne har gjort sig under corona-krisen”, sagde Christian Bertelsen.

Man skulle ikke kigge længe rundt i salen for at finde chefer, som allerede er i fuld gang med at bruge og reflektere over læringen fra tiden under nedlukningen.

Socialchef Hanne Nielsen fortæller: ”De korte beslutningsprocesser og den høje grad af indflydelse på opgaverne har faktisk haft en positiv effekt på arbejdsmiljøet. Vi havde møde i vores område-MED i går og var enige om at arbejde videre med emnet på vores arbejdsmiljødag. Der er kommet en lethed og hurtighed ind under huden på os, som gør, at vi lettere omsætter nye tiltag. Oplevelsen har været, at der gik under et døgn, fra Statsministeren annoncerede nedlukningen, til vi havde implementeret retningslinjerne og kommunikeret det ud til borgere og pårørende. Det giver stolthed og selvtillid, at vi er i stand til det, og det tager vi med os”.

Hanne Nielsen, socialchef i Norddjurs Kommune
Socialchef Hanne Nielsen. 

For Kim Bruun Nielsen, stabschef med ansvar for bl.a. økonomiafdelingen og andre dele af administrationen, har de seneste måder også givet ny indsigt:

”Vi har mange gode erfaringer, som kommer til at få betydning for vores fremtidige arbejdsindhold og arbejdsformer. Produktiviteten og kvaliteten har været i orden hele vejen igennem, og det er mit klare indtryk, at hjemmearbejde fungerer godt – måske endda bedre, end vi havde regnet med. Der er mange fordele som f.eks. sparet transporttid og effektive møder – og samtidig nogle ulemper som at savne kollegial sparring og det sociale element på arbejdspladsen. Vi vil fortsat drøfte erfaringer fra ledelse og medarbejdere på lokaludvalgsmøder og personalemøder, så vi kan nyttiggøre og få god gavn af erfaringerne fremover”.

Kim Bruun Nielsen, stabschef i Norddjurs Kommune

Stabschef Kim Bruun Nielsen.

Nyhedsdato: 12.06.2020