Find en af kommunens andre hjemmesider

Flere af Norddjurs Kommunes institutioner og afdelinger har egen hjemmeside. Du kan finde dem her ved at vælge emne og herefter vælge den hjemmeside, du vil gå til.

Gå ind på den valgte hjemmeside

Styrkelse af skoleområdet i Norddjurs Kommune

Aftale mellem forligspartierne bag budget 2020 styrker skoleområdet.

På baggrund af en aftale, der er indgået mellem forligspartierne bag budget 2020 (A, V, DF, SF og EL), har et enigt børne- og ungdomsudvalg på et møde den 23. januar 2020 besluttet at indstille til kommunalbestyrelsen:

 1. at der tildeles 2,0 mio. kr. ekstra i 2020 til Søren Kanne Skolen

 2. at der foretages en omfordeling af midlerne på specialundervisningsområdet. Herved sikres en mere retvisende fordeling, der tager højde for, at overbygningsskolerne – Auning Skole og Søren Kanne Skolen i Grenaa – har en større andel af specialundervisningselever end i Børneby Nord og Børneby Midt.

 3. at omfordelingen har virkning fra starten af det nye skoleår 2020/21.

 4. at de afsatte finanslovsmidler til løft af folkeskolen på 1,65 mio. kr. i 2020 anvendes til at understøtte den omstillingsproces, som Børneby Nord og Børneby Midt skal gennemføre i 2020.

Ovenstående medfører, at folkeskoleområdet samlet styrkes med i alt 3,65 mio. kr. i 2020. Herved vil det være muligt at fastholde flere medarbejdere på området i 2020.

Forligskredsen bag budget 2020 har samtidig aftalt at mødes i maj 2020, når skolernes situation for 2021 i forhold til mængderegulering mv. er kendt og vurderet.

Endelig har forligspartierne aftalt at prioritere skoleområdet i forbindelse med budget 2021, hvilket konkret skal aftales i budgetforhandlingerne. Det skal herunder drøftes, hvorledes finansieringen af de 2,0 mio. kr. ekstra til Søren Kanne Skolen skal tilvejebringes i årene fremover.

Kommunalbestyrelsen skal tage endelig stilling til børne- og ungdomsudvalgets indstilling på sit møde den 18. februar 2020. Udvalgsindstillingen er enstemmig, og alle forligspartier bag budget 2020-aftalen er repræsenteret i børne- og ungdomsudvalget.

For yderligere oplysninger kan borgmester Jan Petersen og børne- og ungdomsudvalgets medlemmer kontaktes:

 • Jan Petersen (borgmester) (A): tlf. 27 85 24 51
 • Mads Nikolajsen (formand) (SF): tlf. 61 28 63 27
 • Allan Gjersbøl Jørgensen (næstformand) (A): tlf. 29 43 49 44
 • Fritz Birk Jørgensen (A): tlf. 23 81 68 94
 • Tom Bytoft (A): tlf. 51 93 65 51
 • Pia Bjerregaard (DF): tlf. 28 60 65 54
 • Cay Wulff Sørensen (V): tlf. 40 43 91 47
 • Birgitte Poulsen (EL): tlf. 51 78 25 99

Nyhedsdato: 24.01.2020