Find en af kommunens andre hjemmesider

Flere af Norddjurs Kommunes institutioner og afdelinger har egen hjemmeside. Du kan finde dem her ved at vælge emne og herefter vælge den hjemmeside, du vil gå til.

Gå ind på den valgte hjemmeside

Ny metode til skrogrensning i Grenaa Havnebassin

Norddjurs Kommune går forrest i forsøg med ny metode til at rense muslingerev af skibes skrog i Grenaa Havn.

Erfaringerne er formidlet videre til Danmarks øvrige havnekommuner, og bidrager til Miljøstyrelsens arbejde med ny lovgivning indenfor overfladebehandling af skibe.

I 2019 får Norddjurs Kommune en hastesag på Grenaa Havn: Et erhvervsskib, som har ligget for anker i en længere periode, har fået nye ordrer og skal sejle videre så hurtigt som muligt. I den stilleliggende periode har et muslingerev vokset sig tykt på skibets skrog, og det skal renses af, fordi friktionen med vandet vil koste brændstof og manøvrering af skibet er vanskeliggjort.

Der bliver fremsendt ansøgning om en hurtig tilladelse til skrogrensning, så skibet kan komme afsted.

Uklar lovgivning

Miljøstyrelsen arbejder pt. på en revision af ’Lovgivning for overfladebehandling af skibe’. Det skyldes, at der hersker usikkerhed om risikoen ved udledning af tungmetaller og malingrester ved de nuværende metoder, og hvad man egentlig må på et skib, der ligger i et havnebassin, fremfor på land i et skibsværft.

Det er derfor et stort ønske for alle involverede parter, at nye arbejdsmetoder og procedurer bliver klart defineret.

Havne-erfa

Netop på grund af den uklare lovgivning har Norddjurs Kommune i den senere tid modtaget flere forespørgsler fra Grenaa Havn om, hvordan de skal bære sig ad og hvad de skal have fokus på i afrensningen.

Kommunen er del af et ’havneerfa’ - en sammenslutning af danske havnekommuner - men også her hersker der stor usikkerhed om lovgivningen på området.

En forespørgsel blandt andre kommuner om alternative metoder giver imidlertid pote, da Københavns Kommune foreslår en metode, de anvender, og som også er populær i flere steder i udlandet. Den består i, at afrensningsvandet filtreres, og det opsamlede materiale fjernes.

Norddjurs kommune meddeler hurtigt tilladelse til Grenaa Havn, men metoden kan ikke anvendes i det aktuelle tilfælde, fordi muslingerevet er alt for tykt. Skibet står overfor at skulle forlade Grenaa Havn, så tiden er knap.

Lokal erhvervsdykker har løsningen

Grenaa Havn og Norddjurs Kommune vil rigtig gerne løse opgaven, og gennembruddet kommer, da Grenaa Havn får kontakt til en lokal erhvervsdykker, som har erfaring med en metode fra USA. Metoden benævnes ’cavitation’ og er en form for højtryksrensning ved hjælp af luftbobler.

Metoden er meget skånsom for skibsoverfladen og resulterer i minimal udvaskning af tungmetaller og maling til havvandet.

Norddjurs Kommune meddeler hurtigt en midlertidig tilladelse til et engangsforsøg på det vilkår, at der skal tages prøver af afvaskningsvandets forureningsgrad, og der skal føres tilsyn med afvaskningen ved hjælp af undervandsoptagelser.

Det viser sig, at metoden også kan afrense bøjer og tovværk, som ikke kan renses for muslinger ved de traditionelle metoder, og samtidig bliver de afrensede muslinger ikke slået ihjel ved behandlingen.

Skibet bliver renset indenfor få dage, og der er stor tilfredshed med hos både Grenaa Havn, skibets besætning og Norddjurs Kommune.

Norddjurs kommune og Grenaa Havn bidrager til fremtidig lov

Kommunen har efterfølgende orienteret Miljøstyrelsen om, at kommunen har fundet en metode, som måske kan bidrage til styrelsens videre arbejde med deres revision af lov om overfladebehandling af skibe.

Kommunen afventer nu analyseresultaterne, som er lige på trapperne. Miljøstyrelsen og det kommunale havnenetværk er blevet informeret om projektet, der forhåbentlig kan bidrage med mere viden inden for det område, som relaterer sig til overfladebehandling af skibe.

Med dette projekt er man kommet et skridt videre, og det er glædeligt, at Grenaa Havn og Norddjurs Kommune har kunnet bidrage fremadrettet til en bedre regulering indenfor lovområdet med en autentisk sag fra den virkelige verden.

Nyhedsdato: 20.01.2020