Find en af kommunens andre hjemmesider

Flere af Norddjurs Kommunes institutioner og afdelinger har egen hjemmeside. Du kan finde dem her ved at vælge emne og herefter vælge den hjemmeside, du vil gå til.

Gå ind på den valgte hjemmeside

Ny lov om seniorpension

Folketinget vedtog i december 2019 en ny lov om seniorpension, som erstatter den tidligere seniorførtidspension.

Den nye lov om seniorpension har virkning fra 1. januar 2020.

Kan jeg få seniorpension?

Hvis du har seks år eller mindre til folkepensionen, har arbejdet 20-25 år på fuld tid, og du kun kan arbejde 15 timer, vurderet ud fra dit seneste job, kan du søge om seniorpension.

Din nedsatte arbejdsevne skal være dokumenteret af en læge.

Det er din kommune, der vurderer, om du opfylder kravene for seniorpension. Hvis du får afslag, kan du klage over kommunens afgørelse senest fire uger efter, du modtog afslag.

Sådan søger du seniorpension

Du søger om seniorpension i din kommune.

Hvor meget kan jeg få i seniorpension?

Du kan få 19.092 kr. (2020) før skat i seniorpension, hvis du er enlig. Hvis du er gift eller samlevende, kan du i 2020 få 16.229 kr. før skat.

Hvor meget du kan få i seniorpension afhænger altså blandt andet af, om du er enlig eller gift/samlevende.

Din seniorpension kan blive sat ned, hvis du eller din ægtefælle/samlever har indkomster over en vis størrelse ved siden af din pension.

Nyhedsdato: 09.01.2020