Find en af kommunens andre hjemmesider

Flere af Norddjurs Kommunes institutioner og afdelinger har egen hjemmeside. Du kan finde dem her ved at vælge emne og herefter vælge den hjemmeside, du vil gå til.

Gå ind på den valgte hjemmeside

Ekstern skovfoged til drift af Norddjurs kommunes skove søges

Valget af skovfoged sker ved tilbudsindhentning.

Krav og ønsker til skovfogedfunktionen

Af hensyn til udvælgelse af den rette samarbejdspartner skal den person eller det firma,der byder på skovfogedfunktionen kunne opfylde følgende krav og ønsker:

Krav

Uddannelse:

 • Skov- og landskabsingeniør eller forstkandidat

Dokumentation for relevant efteruddannelse bedes vedlagt

Personligt:

 • Skal være udadvendt og med interesse inden for formidling.
 • Være fleksibel i arbejdstider og arbejdssted
 • Have kørekort og egen bil

Ønsker (erfaring skal fremgå af CV)

Fagligt kendskab:

 • Erfaring med at arbejde med skovudviklingstyper
 • Erfaring i at opdatere driftsplaner
 • GIS – erfaring med at tegne og rette i map-Info
 • Skal kunne arbejde med og inden for reglerne for PEFC
 • Erfaring med indhentning af tilbud og processer omkring dette
 • Kendskab til at arbejde i en politisk styret organisation
 • Kendskab til samskabelse

Udbudsmaterialet kan fås ved at henvende sig på mail til:

Joan Niedoborski Knudsen
Skov- og landskabsingeniør/udvikler
jnk@norddjurs.dk
Tlf: 89 59 28 05
Mob: 20 34 98 18

Aflevering af tilbud skal ske ved fremsendelse af mail til ovenstående senest mandag d. 17. februar 2020, kl. 12.00.

Forventet opstart pr. 1. marts 2020 eller efter aftale.

Nyhedsdato: 23.01.2020