Find en af kommunens andre hjemmesider

Flere af Norddjurs Kommunes institutioner og afdelinger har egen hjemmeside. Du kan finde dem her ved at vælge emne og herefter vælge den hjemmeside, du vil gå til.

Gå ind på den valgte hjemmeside

Genforeningen og 75-året for befrielsen

Norddjurs Kommune inviterer til informationsmøde om, hvordan man kan få økonomisk støtte til arrangementer, der markerer genforeningen og befrielsesjubilæet.

Billede fra Museum Sønderjylland: Maleri af Kong Christian den Tiende og hans sønner, som rider over grænsen ved Sønderjylland i forbindelse med genforeningen i 1920. 

I år fejrer vi både 100-året for Sønderjyllands genforening med resten af Danmark samt 75 året for Danmarks befrielse.

Genforeningen markeres landet over med en lang række arrangementer; konferencer, koncerter, teaterforestillinger, undervisningstilbud og sønderjyske kaffeborde. Samtidig fredes de genforeningssten, der stadig står rundt om i landet.

Norddjurs Kommune inviterer alle, der planlægger at organisere en fejring af genforeningen eller 75 året for Danmarks befrielse, til et informationsmøde, hvor vi fortæller om muligheden for mindre økonomisk støtte - og hvor der måske kan opstå nye samarbejdsmuligheder.

Mødet finder sted mandag d. 24. februar kl. 15.00-16.30 på Grenaa Egnsarkiv, Søndergade 1, Grenaa.

Tilmelding til Nina Adamsen på na@norddjurs.dk senest d. 21/2.

Vidste du, at den danske grænse til Tyskland lige så godt kunne have ligget ved Kongeåen lige syd for Kolding? Sådan havde Danmarkskortet måske set ud, hvis ikke dansksindede borgere i den nordlige del af Slesvig i 1920 havde stemt for, at området skulle være en del af Danmark. Folkeafstemningen betød, at Sønderjylland for nu snart 100 år siden blev genforenet med Danmark.

Et historisk stort fællessangsinitiativ rulles i år ud til hele Danmark. Projektet ALSANG 2020 vil i anledning af 75-året for Danmarks befrielse den 4. maj 2020 samle befolkningen i fællessang og sætte fokus på medborgerskab, demokrati og frihed. Læs mere og se kalender på www.alsang.dk.

Læs mere og indtast arrangementer på www.genforeningen2020.dk.

Nyhedsdato: 16.01.2020