Find en af kommunens andre hjemmesider

Flere af Norddjurs Kommunes institutioner og afdelinger har egen hjemmeside. Du kan finde dem her ved at vælge emne og herefter vælge den hjemmeside, du vil gå til.

Gå ind på den valgte hjemmeside

Pressemeddelelse fra Letbanen: Justering og slibning af spor på Grenaabanen

Der foretages en planmæssig efterjustering af spor og skinneslibning.

Banedanmark, der ejer Grenaabanen, foretog i 2019 en sporombygning på Grenaabanen.

Som følge af dette, skal der nu foretages en planmæssig efterjustering af spor og skinneslibning.

På vegne af Banedanmark styrer Aarhus Letbane i sin egenskab af infrastrukturforvalter det arbejde som Aarsleff Rail nu udfører, og der udføres samtidig andet vedligeholdelsesarbejde af sporet for at optimere indsatsen.

Støj om natten – varsling af naboer til Letbanen

Sporarbejdet består af mange samtidige aktiviteter, som må forventes at medføre støj for de nærmeste naboer.

Specielt i Hornslet, Ryomgård, Kolind og Trustrup vil der om natten være perioder med støj i forbindelse med skinneslibning, nedramning af betonpæle samt af- og pålæsning af skærver.

For at genere driften og naboerne til banen mindst muligt, er arbejdet opdelt i to faser og foregår for det meste om aftenen og om natten.

Første fase er på strækningen mellem Østbanetorvet og Ryomgård

Der udføres sporarbejde på strækningen fra Østbanetorvet til Ryomgård i perioden søndag d. 23. februar til og med søndag d. 1. marts. Her foregår arbejdet i hele perioden om aftenen og natten i tidsrummet fra ca. kl. 20.00 til 05.30.

Anden fase er på strækningen mellem Ryomgård og Grenaa

På strækningen Ryomgård – Trustrup – Grenaa foregår arbejdet gennem to lukkede weekender og ellers om aftenen og natten.

Det sker i perioden søndag d. 1. marts til søndag 15. marts. Der arbejdes om aftenen og om natten i tidsrummet 20.00 til 05.00. I weekenderne vil der dog være total spærring på hele strækningen fra fredag ca. kl. 20.00 til mandag morgen kl. 05.00.

Samtidig påbegyndes ombygningen af Trustrup station i perioden søndag d. 23. februar til søndag d. 1. marts. Der arbejdes om natten i tidsrummet 01.00 til 05.00.

”Arbejdet kan desværre ikke udføres uden at berøre driften”, udtaler Letbanens direktør Michael Borre, ”og selvom det ganske vist er i en kort periode og i yderpunkterne af køreplanen, så beklager vi forstyrrelsen og den reducerede service det medfører i perioden”.

Midttrafik vil desuden før arbejdet startes op udsende oplysninger om ændringer i køreplanen, herunder oplysninger om alternative transportmuligheder.

Nyhedsdato: 06.02.2020