Find en af kommunens andre hjemmesider

Flere af Norddjurs Kommunes institutioner og afdelinger har egen hjemmeside. Du kan finde dem her ved at vælge emne og herefter vælge den hjemmeside, du vil gå til.

Gå ind på den valgte hjemmeside

Information om håndtering af corona-virus

Det er den 27. februar meldt ud, at det første tilfælde af coronavirus er konstateret i Danmark.

Norddjurs Kommune følger udviklingen nøje i tæt dialog med de relevante myndigheder, blandt andet Sundhedsstyrelsen, herunder Styrelsen for Patientsikkerhed.

Der er desuden sket aktivering af kommunens sundhedskrisestyregruppe, som består af sundheds-og omsorgschef Søs Fuglsang (formand), skole-og dagtilbudschef Lene Mehlsen, socialchef Hanne Nielsen og chef for velfærdssekretariatet Marie-Louise Eskerod Ifversen.

Gruppen har det overordnede ansvar for at følge udviklingen, sikre koordinering med myndighederne samt sikre, at Sundhedsstyrelsens løbende anbefalinger følges.

Skulle en situation opstå, hvor der konstateres tilfælde af coronavirus i Norddjurs, er det Styrelsen for Patientsikkerhed under Sundhedsstyrelsen, som tager handling. Styrelsen står også for opsporingen af smittekilden.

Det har stor betydning, at man lokalt forsøger at forebygge smitte og spredning. Coronavirus spreder sig på samme måde som influenza. Alle bør derfor genopfriske og følge almindelige hygiejneregler, som handler om at: 

  • Vaske hænder ofte
  • Hoste eller nyse i ærmet.

Hvis du har hoste, feber og vejrtrækningsproblemer og muligvis har været i kontakt med smittede, skal du kontakte egen læge pr. telefon.

I forhold til den aktuelle Coronavirus, følger Norddjurs Kommune situationen tæt og opdaterer hjemmesiden, hvis der opstår situationer med relevans for Norddjurs Kommunes indbyggere.

Mere info om findes på Sundhedsstyrelsens hjemmeside

English

For questions and answers on Coronavirus, please visit:

Danish Health Authoritys website

We also recommend the The Danish Health Authoritys guide:

How to prevent infection (pdf)

Nyhedsdato: 02.03.2020