Find en af kommunens andre hjemmesider

Flere af Norddjurs Kommunes institutioner og afdelinger har egen hjemmeside. Du kan finde dem her ved at vælge emne og herefter vælge den hjemmeside, du vil gå til.

Gå ind på den valgte hjemmeside

Midler bevilget til venneforening og motionsvenner

Midlerne være med til gøre en forskel for de ældre i hele Norddjurs Kommune.

Venneforening på Fuglsanggården/Demenscenter Norddjurs, der er et netværk af frivillige, der arrangerer aktiviteter til stor fornøjelse for beboerne, har søgt midler fra Sundhedsstyrelsen, og det er glædeligt, at de har fået bevilget kr. 396.000.

I samarbejde med leder af demensindsatsen og alle de frivillige på plejecentrene, ledere og medarbejdere skal midlerne være med til gøre en forskel for de svageste ældre i plejeboligerne i hele Norddjurs Kommune – til at skabe endnu mere glæde, flere oplevelser og minder mellem beboerne.

Midlerne bliver fordelt frem til midt i december, og er bevilget til flere formål blandt andet en musikfestival, demensklovne, ophold i sommerhuse, træningsredskaber, busser mm.

Også midler til Motionsvennerne

Motionsvennerne, der er en gruppe frivillige, der hjælper ældre medborgere med at træne, har fået ikke mindre end 220.000 kr fra sundhedsstyrelsen til at gøre en forskel for hjemmeboende mennesker med demens i Norddjurs Kommune.

I samarbejde med demenscenter Norddjurs har de nemlig søgt og fået penge til træningsredskaber, musik og sang men også til at få og uddanne endnu flere inspirerende motionsvenner. 

Venneforeningen 1

På billede 1 ses Venneforeningen. Til højre bagerst Lola Andersen, foran hende Lene Petersen, midt for Ketty Venø, bag ved siddende Anne Dorthe Gabel – stående til venstre, Laila Hansen. Og i huset Henny Thygesen til venstre og demensansvarlig leder Helle Thomsen til højre.

På billede 1 ses fra højre Preben Gregersen og bagerst Poul Nielsen og koordinator Anne Larsen fra Motionsvenner samt leder for demensindsatsen i Norddjurs Kommune, Helle Thomsen til venstre.

Nyhedsdato: 13.08.2020