Find en af kommunens andre hjemmesider

Flere af Norddjurs Kommunes institutioner og afdelinger har egen hjemmeside. Du kan finde dem her ved at vælge emne og herefter vælge den hjemmeside, du vil gå til.

Gå ind på den valgte hjemmeside

Genåbning

Regeringen har truffet beslutning om, at dagplejen, vuggestuer, børnehaver, specialundervisningstilbud, heltidsundervisningen samt skoler, SFO og klubtilbud (0.-5. klasse) gradvis skal genåbne fra onsdag den 15. april 2020 og frem.

Elever i 6.-9. klasse skal fortsat modtage den hidtidige nødundervisning og nødpasning frem til og med den 10. maj 2020. Hovedparten af eleverne i 6.-9. klasse skal således fortsat modtage hjemmeundervisning og ikke opholde sig fysisk i skolen.

Genåbningen af dagtilbud og skoler skal ske på en sundhedsmæssig forsvarlig måde, så smittespredning med ny coronavirus forebygges. Dette medfører, at der vil blive stillet en række særlige krav til ledelse, medarbejdere, børn og forældre i forhold til bl.a. hygiejne, rengøring, afstandsoverholdelse, fysisk indretning af ude- og indearealer samt tilrettelæggelsen af hverdagen i vores dag- og skoletilbud.

Skole- og dagtilbudsområdet er derfor i fuld gang med at planlægge genåbningen og finde de bedst mulige løsninger, så de kan være klar til at modtage børnene på en god og tryg måde.

Børne- og ungdomsudvalget har derfor på et udvalgsmøde den 8. april 2020 besluttet, at genåbningen af dagplejen, vuggestuer, børnehaver, specialundervisningstilbud, heltidsundervisningen samt skoler, SFO og klubtilbud (0.-5. klasse) i Norddjurs Kommune tidligst skal ske fra mandag den 20. april 2020.

Samtidig gør børne- og ungdomsudvalget opmærksom på, at der sker en videreførelse af det hidtidige tilbud om nødpasning og nødundervisning i perioden frem til genåbningen.

Sundhedsmyndighedernes krav

Centralt i forberedelserne står myndighedernes krav om rengøring, hygiejneråd og sundhed, som er afgørende forudsætninger for at tilbuddene kan åbne igen.

For alle børn, forældre og medarbejdere vil hverdagen se væsentligt anderledes ud end normalt. Krav om blandt andet ekstra rengøring, afstand, børn i mindre grupper, særlige procedurer aflevering og afhentning, kost, vask af legetøj og sengetøj. Hertil kommer en række pædagogiske tiltag som væsentlig mere udetid, opdeling af klasser i hold der skal være med til at imødekomme myndighedernes krav.

Nyhedsdato: 09.04.2020