Find en af kommunens andre hjemmesider

Flere af Norddjurs Kommunes institutioner og afdelinger har egen hjemmeside. Du kan finde dem her ved at vælge emne og herefter vælge den hjemmeside, du vil gå til.

Gå ind på den valgte hjemmeside

Hjælp biodiversiteten i dit lokalområde

Borgere inviteres til at deltage i pleje af naturarealet ved Hjorterodsfredningen den 21. september.

I samarbejde med Danmarks Naturfredningsforening inviterer Norddjurs Kommune borgere til at deltage i pleje af naturarealet ved Hjorterodsfredningen ved Bellisvej i Grenaa.

Arealet kan ses på billedet nedenfor, hvor det er markeret med orange:

Naturareal Hjorterodsfoeningen

Vi mødes ved vendepladsen på modsat side af Bellisvej 24 lørdag den 21. september klokken 10:00.

Området har allerede mange fine plante- og dyrearter, men levestedet kan gøres endnu bedre ved at fjerne træer og andre uønskede vækster.

På dagen vil medarbejdere fra Norddjurs Kommune fortælle om og forklare baggrunden for den plejeplan, der er lavet for området. Der vil også være instruktion i den pleje, som ønskes udført.

Der vil være mulighed for at låne leer mm., men du må også meget gerne medbringe egne redskaber som spader, høgenæb, save, hækkesakse, motorsave og lignende.

Tilmeldingsfristen er den 17. september og henvendelse kan enten være på e-mail:

alm@norddjurs.dk eller på tlf. 29 36 71 06.

Der serveres kaffe og rundstykker og en sandwich til frokost på dagen som tak for indsatsen.

Nyhedsdato: 12.09.2019