Find en af kommunens andre hjemmesider

Flere af Norddjurs Kommunes institutioner og afdelinger har egen hjemmeside. Du kan finde dem her ved at vælge emne og herefter vælge den hjemmeside, du vil gå til.

Gå ind på den valgte hjemmeside

Mange frivillige mødte op til naturplejedag

Masser af natur-glade frivillige mødte op til plejedag i Hjorterodfredningen i Grenaa.

Sammen kan vi mere end hver for sig – det mundheld fik ny og aktuel mening lørdag den 21. september 2019, hvor Norddjurs Kommune i samarbejde med Danmarks Naturfredningsforening inviterede borgerne til at komme og være med til at udføre naturpleje i arealet Hjorterodfredningen ved Bellisvej i Grenaa.

Cirka 20 personer mødte op, klar til at give en hånd med og på den måde gøre noget aktivt for at styrke biodiversiteten i deres lokalområde.

Udgangspunktet for projektet var, at området allerede har mange fine plante- og dyrearter, men at levestedet kan gøres endnu bedre ved at fjerne nogle træer og andre vækster, så der bliver skabt mere lys og plads til flora og fauna.

På dagen stod medarbejdere fra Norddjurs Kommune klar til at fortælle om og forklare baggrunden for den plejeplan, der er lavet for området. Der var også instruktion i den pleje, som skulle udføres, mulighed for at låne redskaber, leer og så videre. Ikke længe efter greb de frivillige høgenæb, save og leer og gik i gang med at forskønne den lokale naturperle samtidigt med, at vilkårene blev forbedret for områdets dyr og planter.

Området er kommunalt ejet, og de fremmødte gjorde en stor forskel ift. at forbedre naturområdet. Plejeindsatsen vil fortsætte. Der skal blandt andet fjernes flere haveplanter og flere hurtigvoksende uønskede træer fra området, mens de træer, der naturligt hører til i naturtypen, selvfølgelig skal forblive på arealet.

Herudover vil blive efterladt bare pletter med sand, og i det hele taget blive skabt størst mulig variation på området. Der vil også blive slået græs med le, og det afhøstede materiale vil blive fjernet fra området, for at skabe næringsfattige forhold, der kan begunstige sjældne planter.

Man kan ikke med sikkerhed på forhånd sige, hvilke arter, der vil vokse frem på området. Men efter plejeindsatsen er der bedre betingelser for, at lyskrævende, varmeelskende, lavvoksende plantearter kan klare sig. Det kunne f.eks. være blåhat eller blåmunke, som ses på billederne. Disse to plantearter er vigtige værtsplanter for insekter.

Der bliver etableret et plejelaug for området, hvor Danmarks Naturfredningsforening vil være tovholder.

Interesserede er velkomne til at kontakte Jette Mouritzen fra DN på mail: jjjm@djurs.net.

Lauget vil være behjælpelig med fortsat pleje af området i samarbejde med Norddjurs Kommune.

Der blev serveret kaffe og rundstykker og en sandwich til frokost på dagen som tak for den fine indsats.

Nyhedsdato: 27.09.2019