Find en af kommunens andre hjemmesider

Flere af Norddjurs Kommunes institutioner og afdelinger har egen hjemmeside. Du kan finde dem her ved at vælge emne og herefter vælge den hjemmeside, du vil gå til.

Gå ind på den valgte hjemmeside

Etablering af vandråd

Arbejdet med etablering af vandråd skal nu for alvor sættes i gang.

Nord- og Syddjurs Kommuner opfordrer landsdækkende erhvervsorganisationer og grønne organisationer samt lokale foreninger, der arbejder med beskyttelse og benyttelse af vand, til at indstille medlemmer til vandrådene hvis der er interesse for at deltage.

Anmodningen skal være modtaget inden den 20. november 2019 for deltagelse i vandråd indenfor vandområde 1.6 Djursland.

Vedrørende vandråd for Randers Fjord skal anmodningen foreligge inden d.10 november.

De foreninger og organisationer, der ifølge lov om vandplanlægning kan søge om deltagelse i Vandrådet er:

  • relevante landsdækkende erhvervsorganisationer

  • landsdækkende foreninger og organisationer, hvis formål er beskyttelse af natur og miljø, eller som efter deres formål varetager væsentlige rekreative interesser

  • lokale foreninger og organisationer, der efter deres formål eller i øvrigt er knyttet til interesser forbundet med beskyttelse og benyttelse af vand.

De lokale foreninger og organisationer skal have et lokalt udspring og være selvstændige foreninger henholdsvis organisationer.

Der er ikke tale om lokale afdelinger af landsdækkende organisationer.

Yderligere oplysninger findes på norddjurs.dk under Vandråd

Nyhedsdato: 23.10.2019