Find en af kommunens andre hjemmesider

Flere af Norddjurs Kommunes institutioner og afdelinger har egen hjemmeside. Du kan finde dem her ved at vælge emne og herefter vælge den hjemmeside, du vil gå til.

Gå ind på den valgte hjemmeside

1. behandling af budget 2020-2023

Kommunalbestyrelsen behandlede 1. behandlingsbudgettet 11. oktober 2019.

1. behandlingsbudgettet 2020-2023

1. behandlingsbudgettet blev behandlet af kommunalbestyrelsen den 11. oktober 2019.

Der er indgået en budgetaftale mellem Socialdemokratiet, Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti og Enhedslisten. Forligspartiernes budgetforslag samt ændringsforslag fra Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti er vedlagt som bilag til 1. behandlingsbudgettet 2020-2023. 

Referat fra kommunalbestyrelsens 1. behandling af budget 2020-2023 den 11. oktober 2019. 

Nyhedsdato: 07.10.2019