Find en af kommunens andre hjemmesider

Flere af Norddjurs Kommunes institutioner og afdelinger har egen hjemmeside. Du kan finde dem her ved at vælge emne og herefter vælge den hjemmeside, du vil gå til.

Gå ind på den valgte hjemmeside

Tæt samarbejde om influenzavaccination

De praktiserende læger og kommunens ansatte hjælpes ad med at udbrede viden.

WHO anbefaler, at mindst 75 % af de ældre borgere (65+) samt alle kronikere vaccineres mod influenza.

I vinteren 2018/2019 valgte 46,6 % af de ældre borgere (+65) i Region Midtjylland at tage imod tilbuddet om gratis influenzavaccination.

Derfor vil de praktiserende læger og Norddjurs Kommune gøre en ekstra indsats for at øge andelen af borgere, der vælger at lade sig vaccinere mod influenza denne vinter.

De praktiserende læger er har bl.a. aftalt at hjælpe hinanden, så borgerne på bosteder og plejecentre har let adgang til at blive vaccineret. Borgere kan henvende sig deres egen praktiserende læge eller det nærmeste lægehus for at blive vaccineret.

Det er gratis, hvis de falder ind under en af de målgrupper, der er nævnt faktaboksen.

Medarbejdere på Sundheds- og Omsorgsområdet, Socialområdet og Arbejdsmarkedsområdet har fået opdateret deres viden om, hvilke borgergrupper, der er i særlig stor risiko for at blive alvorligt syg i forbindelse med en influenzainfektion.

Kommunens medarbejdere vil tilbyde information om influenzavaccination til borgere i målgruppen. Det betyder også, at medarbejderne kan informere om de dage og tidspunkter, hvor de praktiserende læger tilbyder vaccination uden tidsbestilling.

Hvis en borger har brug for det, tilbyder medarbejderne også støtte til at få en aftale med den praktiserende læge.

Faktaboks

Sundhedsstyrelsen anbefaler, at du lader dig vaccinere

  • hvis du er over 65 år,
  • hvis du har en kronisk sygdom,
  • hvis du er svært overvægtig med en BMI over 40, eller
  • hvis du er gravid og mere end 12 uger henne.

Fra 1. november 2019 til den 15. januar 2020 er det gratis at blive vaccineret, hvis du hører til én af disse grupper.

Nyhedsdato: 05.11.2019