Find en af kommunens andre hjemmesider

Flere af Norddjurs Kommunes institutioner og afdelinger har egen hjemmeside. Du kan finde dem her ved at vælge emne og herefter vælge den hjemmeside, du vil gå til.

Gå ind på den valgte hjemmeside

Færre børn oplever, at begge forældre er på kontanthjælp

På 4 år er antallet af børn i Norddjurs Kommune, der lever i en familie, hvor begge forældre er på kontanthjælp, faldet med 66 pct.

Det viser nye tal fra Norddjurs Kommune. Sammenlignes januar-august 2015 med samme periode i år er antallet af børn, hvor begge forældre modtager kontanthjælp, faldet fra 75 til 25 børn.

”Vi har også set på, om forældrene så modtager førtidspension i stedet for, men det er ikke tilfældet”, siger arbejdsmarkedschef Erik Holck Hansen. Han fortsætter: ”Kontanthjælpsmodtagerne forlader ydelsessystemet. De kommer i ordinært job, fleksjob eller uddannelse og bliver i det hele taget selvforsørgende”.

Siden begyndelsen af 2016 har Norddjurs Kommune systematisk arbejdet med at løfte de borgere, der er længst fra arbejdsmarkedet, og fra begyndelsen af 2018 med et særligt styrket fokus på nedbringelsen af antallet af borgere på langvarig kontanthjælp.

”Det bedste vi kan gøre for vores børn og unge, er at bryde den sociale arv med kontanthjælp i flere generationer. De skal se far og mor gå på arbejde”, siger formand for erhvervs- og arbejdsmarkedsudvalget Else Søjmark.

”Når far og mor lever et stabilt liv, kommer der også ro i børnenes liv. Derfor er jeg glad for de tal, og derfor vil vi arbejde videre mod det mål, at vores børn og unge ser far og mor gå på arbejde”, siger hun.

”Med budgetaftalen og i forslaget til Beskæftigelsesplan for 2020 vægter dette hensyn tungt. Der bliver investeret yderligere i at hjælpe ledige med komplicerede udfordringer og langvarig ledighed tilbage i job”, fortsætter formand Else Søjmark.

”Både menneskeligt og økonomisk er dette en god investering, som både vil give familierne en bedre fremtid og samtidig give en væsentlig besparelse i udgifterne til offentlig forsørgelse”, slutter hun.

For yderligere oplysninger eller kommentarer kontakt:

Else Søjmark, formand for erhvervs- og arbejdsmarkedsudvalget
es@norddjurs.dk
Tlf. 40 18 69 68

Erik Holck Hansen, arbejdsmarkedschef
ehh@norddjurs.dk
Tlf. 21 14 57 74

Nyhedsdato: 07.11.2019