Find en af kommunens andre hjemmesider

Flere af Norddjurs Kommunes institutioner og afdelinger har egen hjemmeside. Du kan finde dem her ved at vælge emne og herefter vælge den hjemmeside, du vil gå til.

Gå ind på den valgte hjemmeside
Forstør eller formindsk teksten på hjemmesiden.
 
 

Sæt præg på arbejdet med specialundervisning og inklusion

Norddjurs Kommune inviterer til borgermøder, der skal kvalificere kommunens arbejde med at styrke inklusionen. Og vi vil gerne høre din mening!

I forbindelse med budgetaftalen for 2019 har kommunalbestyrelsen besluttet, at flere børn og unge skal undervises i almenområdet. Derfor skal Norddjurs Kommune finde nye løsninger i arbejdet med specialundervisning og inklusion på folkeskoleområdet.

Norddjurs Kommune inviterer alle med interesse for området til to borgermøder:

  • 13. marts 2019, med temaet ”Inklusion, rummelighed og hvad virker i praksis?”
  • 26. marts 2019 med temaet ”Forældresamarbejde og struktur i skoledagen”

Her vil forskellige oplægsholdere give deres bud på, hvordan vi kan styrke de inkluderende læringsfællesskaber til gavn for både det enkelte barn og børnefællesskabet.

Jeres stemme skal også i spil. Efter hvert oplæg bliver der mulighed for drøftelser ved bordene.Her kan I komme med input, der vil blive indsamlet og brugt i den videre proces i arbejdet med at finde nye løsninger omkring inklusion og specialundervisning.

Tilmelding er ikke nødvendig, og alle er velkomne.

Borgermøde Grenaa

DATO: 13. marts 2019
TID: Kl.18.30-21.00
STED: Kattegatskolen, afd. Åboulevarden, Åboulevarden 64, 8500 Grenå

PROGRAM: Grenaa

Kl.18.30: Velkomst v. Allan Gjersbøl Jørgensen, Konstitueret Børne- og ungdomsudvalgsformand.

Kl.18.40: Aftenens program og kommunes kommende arbejde med inklusion og specialundervisning v. Lene Mehlsen Thomsen, Chef for Skole og dagtilbud.

Kl.18.50: ”Inklusion og rummelighed i institutioner og skoler” v. Jens Andersen, Psykolog og forfatter. Drøftelse og indsamling af input.

Kl.20.00: ”Hvad virker i praksis?” v. Lotte Gottlieb; Lektor ved VIA UC. Drøftelse og indsamling af input.

Kl.20.55: Afrunding og tak for i aften v. Lene Mehlsen Thomsen

Borgermøde Allingåbro

DATO: 26. marts 2019
TID: Kl.18.30-21.00
STED: Allingåbro Hallen, Halvej 4, 8561 Allingåbro

PROGRAM: Allingåbro

Kl.18.30: Velkomst v. Allan Gjersbøl Jørgensen, Konstitueret Formand for Børne- og ungdomsudvalget.

Kl.18.40: Aftenens program og kommunens arbejde med inklusion og specialundervisning v. Lene Mehlsen Thomsen, Chef for Skole- og Dagtilbud.

Kl.18.50: ”Struktur i skoledagen” v. Aarhus Kommune, PPR. Drøftelse og indsamling af input.

Kl.20.00: ”Forældres betydning for børns fællesskaber, trivsel og læring i skolen” v. Jens Andersen, psykolog og forfatter. Drøftelse og indsamling af input.

Kl.20.55: Afrunding og tak for i aften v. Lene Mehlsen Thomsen.

Nyhedsdato: 07.03.2019