Find en af kommunens andre hjemmesider

Flere af Norddjurs Kommunes institutioner og afdelinger har egen hjemmeside. Du kan finde dem her ved at vælge emne og herefter vælge den hjemmeside, du vil gå til.

Gå ind på den valgte hjemmeside
Forstør eller formindsk teksten på hjemmesiden.
 
 

Nyt herregårdsprojekt giver liv til landdistrikterne

Danskerne skal over de næste tre år på opdagelse i deres lokale herregårdsområder.

Befolkningen i landdistrikterne skal deltage i historiske vandreture, madfællesskaber og historiske oplevelser. Og på en ny hjemmeside kan skoler finde gratis undervisningsfilm og inspiration til undervisning i deres lokale herregårdsområde. Projektet, der blandt andet er støttet af Nordea-fonden, er etableret af Gammel Estrup Danmarks Herregårdsmuseum.
Idéen bag Jagten på Fortiden er at give danskerne et tilhørsforhold til herregårdene, som gennem århundreder har haft en væsentlig betydning i lokalområderne, men som i dag er gået lidt i glemmebogen.

”Herregårdene har altid haft stor betydning for det område, som de ligger i, og gennem århundreder var godserne de største arbejdspladser på landet. Herregårdene har haft indflydelse på landskabet og på de mennesker, som har boet nær de store gamle huse, og herregårdene ligger stadig i dag spredt udover landet som et fintmasket net. Med Jagten på Fortiden vil vi aktivere de gamle herregårdsområder, inddrage lokalbefolkningerne og give folk adgang til den kulturarv, som i mange tilfælde ligger lige foran dem, uden at de egentlig kender til den”, siger Britta Andersen, der er direktør ved Gammel Estrup Danmarks Herregårdsmuseum.

Jagten på Fortiden udbredes fra syv fyrtårnsherregårde fra syv forskellige regioner: Voergaard Slot (Nordjylland), Spøttrup Borg (Midtjylland), Gammel Estrup (Østjylland), Sønderskov Slot (Sydjylland), Sønderborg Slot (Sønderjylland), Skjoldemose Gods (Fyn), Reventlow-museet Pederstrup (Lolland-Falster). I hver region deltager desuden kommuner, skoler og institutioner samt en række lokale foreninger.

Op af stolen, ud ad døren og ind i kulturen

Grundstenen i Jagten på Fortiden er en række undervisningsfilm og øvrigt undervisningsmateriale, der skal få skoleelever til at trække i vandrestøvlerne og bruge herregårdsmiljøerne som undervisningsrum. Derudover rummer projektet en række aktiviteter for både børn og voksne på og omkring de deltagende herregårde over hele landet. Alle aktiviteter bliver samlet på en ny hjemmeside.

”Jagten på fortiden er et nytænkende bud på, hvordan landdistrikter sammen kan styrke fortællingen om dets lokale kulturarv. Projektet vil bidrage til at styrke den kulturelle identitet og skabe nye møder i lokalsamfundet,” siger Henrik Lehmann Andersen, direktør i Nordea-fonden, som støtter gode liv.

Landdistrikternes glemte kulturarv

Før i tiden var herregårdene de største arbejdspladser på landet. Der var ansat mange folk til at dyrke landbruget og skovene, som var tilknyttet godserne, mens en række tjenestefolk sørgede for herskabet, der boede indenfor i de storslåede hovedbygninger.

”Herregårdene var igennem århundreder kraftcentre på landet. Helt op i 1900-tallet udgjorde de store godser den økonomiske drivkraft i landdistrikterne, og ofte var det også fra godserne, at nye tendenser og kulturelle strømninger bredte sig til resten af samfundet. Den adelige elite, som boede på herregårdene, rejste nemlig rundt i verden og hjembragte både moderne ting og tankegods til lokalområderne, ligesom de mange håndværkere, som havde arbejde på gårdene, bragte nyt med hjem, når de havde været på valsen”, forklarer Britta Andersen.

I dag ligger de store gamle bygninger stadig i landskabet og vidner om den historie, men selvom mange har forfædre, der har været ansat ved herregårdene, kender de ikke til herregårdenes historie og betydning for lokalområdet. Det skal projektet Jagten på Fortiden nu råde bod på.

Jagten på Fortiden er støtte af Nordea-fonden med 2.512.000 kr og Skibsreder Carsten Brebøls almennyttige fond med 298.000 kr.

Fakta

Jagten på Fortiden er et gratis formidlings- og undervisningsprojekt, der i perioden 2019-2021 stiller skarpt på herregårdenes glemte kulturarv og skal få danskerne til at gå på opdagelse i deres lokale herregårdsområde. Projektet rummer blandt andet:

Undervisningsmateriale og særlige undervisningsfilm målrettet grundskole og gymnasier, der kan bruges i alle herregårdsområder landet over.

Fysiske faciliteter og historiske ruter i herregårdslandskaberne.

Nationale arrangementer såsom fødevarefællesskaber og en årlig Herregårdenes Dag samt forskellige andre events på de enkelte herregårde.

En digital platform samler og formidler alle tilbud og aktiviteter under Jagten på Fortiden.

For yderligere information kontakt museumsdirektør på Gammel Estrup Britta Andersen på ba@gammelestrup.dk eller 87 95 07 01 /31 46 30 01 (direkte).

Nyhedsdato: 28.01.2019