Find en af kommunens andre hjemmesider

Flere af Norddjurs Kommunes institutioner og afdelinger har egen hjemmeside. Du kan finde dem her ved at vælge emne og herefter vælge den hjemmeside, du vil gå til.

Gå ind på den valgte hjemmeside
Forstør eller formindsk teksten på hjemmesiden.
 
 

Læring Norddjurs gentager succesen og holder læringsmesse i Grenaa

Læring Norddjurs gentager sidste års succes og inviterer alle lærere, pædagoger og andre interesserede til Læringsmesse Norddjurs på Museums Østjylland i Grenaa.

Messen, der afholdes den 7. februar, har fokus på Norddjurs’ mange muligheder for undervisning udenfor skolernes og institutionernes vante rammer.

”På Læringsmesse Norddjurs kan man blive klogere på alle de mange tilbud målrettet dagtilbud, grundskoler, specialskoler og ungdomsuddannelser, der findes i kommunen. Man kan også høre om nye projekter på området i Norddjurs og potentialerne i samarbejder på tværs af institutioner og videnscentre. Undervejs kommer ekspert i æstetiske læreprocesser og kreativitet, Merete Cornet Sørensen, og fortæller om sin forskning, og man kan høre taler af både borgmester Jan Petersen og skole-dagtilbudschef, Lene Mehlsen Thomsen. Sidste år deltog omkring 100 lærere og pædagoger i messen, og det er håbet, at ligeså mange vil lægge vejen forbi i år”, siger Helle Ingerslev Kristensen fra Gammel Estrup, som er en af drivkræfterne bag læringsmessen.

Om Læring Norddjurs

Læringsmesse Norddjurs er arrangeret af initiativet Læring Norddjurs som er etableret af Museum Østjylland, Norddjurs Skoletjeneste og Gammel Estrup med sidstnævnte som tovholder.

Målet med Læring Norddjurs er at skabe flere læringsoplevelser for børn og unge i Norddjurs – de skal smage, sanse og opleve Norddjurs’ mange autentiske læringsrum og muligheder for udfoldelse i kommunens særegne kultur og natur fra de er helt små og begynder i dagtilbud og til endt ungdomsuddannelse.

Læring Norddjurs står også bag ”Netværk for kulturel læring i Norddjurs”. Netværket er et fagligt netværk for alle, der beskæftiger sig med kulturel læring for børn og unge i Norddjurs, og alle lærere og pædagoger med interesse i kultur og alternative læringsrum opfordres til at deltage i netværket. Læring Norddjurs er støttet af Slots- og kulturstyrelsen og Norddjurs Kommune.

For yderligere information kontakt museumsformidler Helle Ingerslev Kristensen på hik@gammelestrup.dk eller 86 48 30 01.

Fakta om Gammel Estrup

  • Efter mere end 600 år i samme families eje blev herregården i 1926 solgt, og Gammel Estrup - Jyllands Herregårdsmuseum blev oprettet i Gammel Estrups hovedbygning i 1930. Museet hedder i dag Gammel Estrup Danmarks Herregårdsmuseum og er en selvejende institution.

  • Gammel Estrup er et statsanerkendt specialmuseum og beskæftiger sig i det daglige med de danske herregårde og alt hvad dertil hører af indretningskultur, malerkunst, møbler, herskab og tjenestefolk, iskældre, alléer, skove, marker og kulturlandskab mm.

  • Gammel Estrup er hjemsted for Dansk Center for Herregårdsforskning, som drives i et samarbejde mellem Gammel Estrup, Aarhus Universitet, Nationalmuseet og Arkitektskolen Aarhus.

  • Museets største formidlingssatsninger er Herregårdsmarked i juni måned og juleaktiviteter i forbindelse med udstillingen Jul for herskab og tjenestefolk. Desuden har museet en aktiv kulturtjeneste for børn og unge.

  • Gennemsnitligt er besøgstallet på museet omkring 100.000 om året, heraf ca. 5.000 fra udlandet. Der er åbent hele året bortset fra helligdagene i julen, januar måned samt mandage i vinterperioden. Museet har billetsamarbejde med nabomuseet Det Grønne Museum.

  • Personalet består i det daglige af omkring 15 personer – heraf 6 fastansat. Museumsdirektør Britta Andersen har ansvaret for den daglige ledelse.

  • Gammel Estrups Netværk blev stiftet i 2006 og har ca. 150 medlemmer, der yder en frivillig indsats i forbindelse med museets mange, årlige formidlingsaktiviteter.

  • For mere information tjek www.gammelestrup.dk, www.facebook.com/gammelestrup, www.instagram.dk/gammelestrup eller kontakt museet på 86 48 30 01 eller post@gammelestrup.dk.

Nyhedsdato: 14.01.2019