Find en af kommunens andre hjemmesider

Flere af Norddjurs Kommunes institutioner og afdelinger har egen hjemmeside. Du kan finde dem her ved at vælge emne og herefter vælge den hjemmeside, du vil gå til.

Gå ind på den valgte hjemmeside
Forstør eller formindsk teksten på hjemmesiden.
 
 

Offentlig markedshøring vedr. udbud af bleer

Fem kommuner i Jysk Fællesindkøb (Rebild, Norddjurs, Mariagerfjord, Skive og Skanderborg Kommuner) vil hermed invitere interesserede tilbudsgivere til at byde på en rammeaftale på levering af bleer til alle kommunernes enheder med respekt for at området falder ind under fritvalgsordningen i servicelovens § 112

Ordregiver benytter i dette udbud et rammeaftalekoncept, som tager højde for et bredt sortiment, og som giver mulighed for at byde ind med specialprodukter uden at disse prismæssigt sammenlignes.

Rammeaftalen er gældende for alle forvaltninger, afdelinger og institutioner, der ejes af ordregiver, herunder også selvejende institutioner, i det omfang det er muligt i henhold til gældende driftsoverenskomst. Ordregiver forpligter sig i kontraktperioden til at købe de i udbuddet omfattede produkter hos den valgte tilbudsgiver på de i udbudsmaterialet nævnte vilkår. Det bemærkes dog, at der er frit hjælpemiddelvalg jfr. Servicelovens § 112, hvilket medfører, at borgere frit kan vælge anden leverandør, end den kommunen har indgået aftale med. Benyttes det frie valg, kan borgere få bevilget tilskud svarende til det beløb som kommunen ville kunne anskaffe det pågældende hjælpemiddel til i henhold til den kontrakt, som vil blive indgået på baggrund af dette udbud. Borgeren har herudover til enhver tid mulighed for at vælge et dyrere produkt, end det kommunen bevilger som værende bedst egnede og det billigste.

Udbuddet gennemføres som et offentligt udbud, jf. Udbudsloven (lov nr. 1564 af 15.12.2015). Ordregiver har valgt, udover et almindeligt bredt sortiment, at tilføje et øvrigt obligatorisk sortiment, hvor tilbudsgiver skal byde ind med specialprodukter (som defineres som produkter, der ikke er budt ind med på nettolisten). Da specialprodukter ofte ikke kan sammenlignes, foretages der ikke en sammenligning på pris, men alene på funktionalitet.

Ordregiver ønsker en tilkendegivelse fra markedets aktører, hvorvidt de vil være interesserede i at byde på rammeaftalen med den valgte udbuds- og evalueringsmodel.

Ordregiver er særligt interesseret i markedets kommentarer til:

1) Afsnit 12, Tilbudsevaluering (udbudsbetingelser)

2) Hvor mange varelinjer er passende på fanebladet "Øvrigt sortiment", jf. tilbudslisten (bilag 3)

3) Måden at prissætte "Øvrigt sortiment" - gennemsnitsrabatsats udregnet efter nettopriserne på nettolisten, jf. tilbudslisten (bilag 3)

4) Opbygning af tilbudslisten for service (bilag 4)

4) Evt. øvrige bemærkninger til udbudsmaterialet.

Høringssvaret sendes via TenderKONNECT, https://tender.konnect.dk/invite/310,(åbner nyt vindue) senest 27. februar 2019.

Høringssvar vil ikke blive offentliggjort. Høringsparter får ikke svar på eventuelle spørgsmål hverken under eller efter høringen.

Nyhedsdato: 07.02.2019