Find en af kommunens andre hjemmesider

Flere af Norddjurs Kommunes institutioner og afdelinger har egen hjemmeside. Du kan finde dem her ved at vælge emne og herefter vælge den hjemmeside, du vil gå til.

Gå ind på den valgte hjemmeside
Forstør eller formindsk teksten på hjemmesiden.
 
 

Hvad betyder de regionale besparelser på busser i Norddjurs Kommune?

Region Midtjylland har besluttet at spare ca. 60 mio. kr. på de regionale ruter over hele regionen. Det vil betyde en række ændringer for kollektiv trafik over de næste par år i Norddjurs Kommune.

Planlægning af ændringer på Djursland

Norddjurs Kommune har samarbejdet med Syddjurs Kommune og Midttrafik om en løsning, som afværger de værste konsekvenser af de regionale besparelser på den kollektive trafik. Løsningen sikrer en acceptabel kollektiv trafikbetjening i Norddjurs Kommune i perioden fra den 1. april 2019 til køreplanskiftet den 27. juni 2020. Der er udarbejdet en implementeringsplan i 3 faser.

Fase 1

Frem til 29. juni 2019

Regionen har fundet andre måder til at opnå den ønskede besparelse og har derfor accepteret at udskyde nedlæggelsen af ruter til efter den 29. juni 2019.

Fase 2

30. juni 2019 - 27. juni 2020

Regionen har valgt at nedlægge rute 213 (mellem Randers, Allingåbro, Vivild, Fjellerup, Glesborg og Grenaa), rute 120 (mellem Ryomgård, Lyngby og Grenaa) og rute 351 mellem Grenaa og Ebeltoft med virkning fra den 30. juni 2019. De øvrige regionale ruter vil blive videreført frem til køreplanskiftet i 27. juni 2020.

Som kompensation har Regionen besluttet at etablere en uddannelsesrute mellem Fjellerup og Randers (med 1 morgenafgang fra Fjellerup og 2 eftermiddagsafgange fra Randers). Regionen vil tilsvarende etablere en uddannelsesrute mellem Grenaa og Ebeltoft (med en morgenafgang i hver retning og to eftermid-dagsafgange i hver retning).

Norddjurs Kommune etablerer desuden en uddannelsesrute (med 1 morgenafgang fra Fjellerup og 2 efter-middagsafgange fra Grenaa) mellem Fjellerup over Glesborg til Grenaa. Hermed vil der være transportmulighed for studerende til både Grenaa og Randers fra Nordkysten.

Endelig overtager Nord- og Syddjurs kommuner ansvaret for rute 120 mellem Ryomgård og Grenaa.

Forvaltningen arbejder i øjeblikket intenst på at finde mulige alternative tilbud langs Nordkysten indenfor de afsatte økonomiske rammer. Oplysninger om dette vil blive bragt her på hjemmesiden, når de foreligger.

Fase 3

Efter den 27. juni 2020

Norddjurs Kommune samarbejder med Syddjurs Kommune, Midttrafik og vores øvrige nabokommuner om den fremtidige kollektiv trafikplan for Djursland. Denne plan skal træde i kraft den 28. juni 2020 men vil allerede blive fremlagt for kommunalbestyrelsen i april måned 2019, hvorefter den bliver sendt i offentlig høring. Hermed sikrer vi, at Norddjurs' borgere bliver hørt i den nye trafikplan.

Læs mere på Midttrafiks hjemmeside her:

En samlet oversigt over de samlede besparelser og beslutninger findes på Midttrafiks hjemmeside.

Kontakt

Har du spørgsmål til ovenstående, kan du skrive til mhp@norddjurs.dk.

Nyhedsdato: 04.02.2019