Find en af kommunens andre hjemmesider

Flere af Norddjurs Kommunes institutioner og afdelinger har egen hjemmeside. Du kan finde dem her ved at vælge emne og herefter vælge den hjemmeside, du vil gå til.

Gå ind på den valgte hjemmeside

Kig forbi DPO'en på rådhuset

Til medarbejdere: Databeskyttelse kan være et tungt emne at danse med, især hvis man ikke har nogen at tale med det om. Det skal nu være slut på rådhuset i Grenaa.

Fremadrettet vil du kunne finde Norddjurs Kommunes databeskyttelsesrådgiver (DPO) på rådhuset om onsdagen i lokale 157 i borgerserviceafdelingen.

Har du drop-in spørgsmål, eller ønsker du sparring om f.eks. informationssikkerhed el. databeskyttelse, er du velkommen til at komme forbi.

Temaer du bl.a. kan få viden om:

• Databeskyttelsesforordningen
• Databeskyttelsesloven
• Informationssikkerhed og kravene hertil
• Risikostyring, herunder hvordan man laver risikovurderinger og forholder sig til vurderingerne
• Kommunens informationssikkerhedsstatus.

Vil I gerne have DPO’en forbi jeres afdeling en dag, hvad angår undervisning om databeskyttelse, eller mulighed for drop-in, kan I skrive til DPO’en – så vil muligheden for det blive undersøgt.

Du kan desuden altid skrive til DPO’en vedr. databeskyttelse på dbr@norddjurs.dk/tlf. 89 59 15 23. 

Venlig hilsen Alexander Vesselbo
Databeskyttelsesrådgiver & informationssikkerhedskoordinator

Cvfotojpg

Nyhedsdato: 09.12.2019