Find en af kommunens andre hjemmesider

Flere af Norddjurs Kommunes institutioner og afdelinger har egen hjemmeside. Du kan finde dem her ved at vælge emne og herefter vælge den hjemmeside, du vil gå til.

Gå ind på den valgte hjemmeside
Forstør eller formindsk teksten på hjemmesiden.
 
 

Udfordringer med skolebus-planlægningen

Hvert år sker tilpasninger af skolebuskørslen og ruterne i Norddjurs Kommune som en del af den almindelige planlægning på baggrund af f.eks. elevtal. Arbejdet med ruteplanlægningen og køreplanen foregår normalt op til sommerferien, således at køreplanerne er klar, inden eleverne går på sommerferie.

Opdatering til denne nyhed den 15. august kl. 18.30: 

Der er i øjeblikket – og har været i den seneste tid - udfordringer med skolebus-køreplanerne. Mange har desværre oplevet, at bussen ikke kommer til tiden eller ikke kører, at ruter er anderledes og lignende. Flere har også udtrykt bekymring ift. trafikfarlige veje. Som tidligere meldt ud beklager Norddjurs Kommune meget disse gener, og der bliver arbejdet hårdt på at løse udfordringerne. En række ruter er allerede justeret, og enkelte ændringer er stadig undervejs. Trafiksikkerheden er blevet vurderet, og der er i langt de fleste tilfælde fundet løsninger.

Vi har oplevet en god dialog, forståelse og samarbejde med forældre og andre, som er berørt at den nuværende situation. Tak for det.

Status er, at vi forventer og håber, at der fra mandag i næste uge, altså den 19. august, vil være fundet løsninger på langt de fleste problemstillinger, og at skolebuskørslen fra begyndelsen af ugen burde fungere. Vi kan desværre ikke love, at alle udfordringerne er løst – men det går den rigtige vej. Man skal som altid holde sig opdateret på skoleintra og på norddjurs.dk for nyeste udvikling og nyeste køreplan.

Mens vi arbejder på, at situationen bliver bedre, kommer her en opfordring: Herning Bilen, som står for skolebuskørslen i Norddjurs Kommune, har været samarbejdsvillig og tålmodig i forhold til at hjælpe os med at få justeringerne til at falde på plads. Chaufførerne har blandt andet prøvekørt ruter og virkelig lagt sig i selen for at overholde køreplanerne, også mens tilpasningerne har været i fuld gang. Tusind tak til Herning Bilen og chaufførerne.

Desværre har flere chauffører haft ubehagelige oplevelser ved stoppestederne og undervejs på ruten. Vi er klar over, at man kan blive meget frustreret, når skolebuskørslen ikke fungerer. Men lad ikke frustrationen gå ud over chaufførerne. Vi vil gerne opfordre til, at I møder chaufførerne på en positiv måde og husker på, at de ikke er skyld i de nuværende udfordringer. Chaufførerne kører de ruter, de er blevet bedt om at køre. De og medarbejderne i Norddjurs Kommune gør alt, hvad de kan, for at skolebuskørslen skal komme til at fungere.

Derfor: Hjælp os og chaufførerne og mød dem på en positiv måde, mens der bliver arbejdet på at få ruteplanerne til at falde på plads. Skriv i stedet til kollektivtrafik@norddjurs.dk, så kigger vi på din henvendelse hurtigst muligt.

Det vil også være en stor hjælp, at eleverne står klar ved stoppestederne nogle minutter før bussens ankomsttid om morgenen, indtil der er faldet helt ro på køretiderne.

På forhånd mange tak. 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nyhed den 13. august 2019

Hvert år sker tilpasninger af skolebuskørslen og ruterne i Norddjurs Kommune som en del af den almindelige planlægning på baggrund af f.eks. elevtal. Arbejdet med ruteplanlægningen og køreplanen foregår normalt op til sommerferien, således at køreplanerne er klar, inden eleverne går på sommerferie.

I år har processen imidlertid været anderledes. Blandt andet har Norddjurs Kommune været nødt til at bede et eksternt konsulentfirma løse opgaven. Det har desværre medført nogle udfordringer og forsinkelser, fordi det system, det eksterne firma bruger til at udarbejde ruterne, er et andet end det, Norddjurs Kommune normalt selv bruger. Samtidig har der været udfordringer med at få skolernes ringetider og køretider i busplanen til at stemme overens med hinanden.

I den seneste tid har Norddjurs Kommune derfor arbejdet med en række tilpasninger og justeringer af skolebus-køreplanen (se køreplanen). Der bliver dels kigget på ruterne, dels vurderet på skolevejes sikkerhed og flere andre forhold. Planlægningen sker med udgangspunkt i den liste over trafikfarlige veje, som Norddjurs Kommune har udarbejdet sammen med politiet. Det bliver løbende vurderet, om der er andre veje, som der også skal kigges på, selvom disse veje måske ikke står på listen. En del ruter, tidspunkter og lignende er tilpasset, men der er stadig behov for justeringer.

Arbejdet er i fuld gang, og indsatsen for at tilpasse og justere fortsætter i den kommende tid. Norddjurs Kommune vil i uge 36 lave en optælling af, hvor mange, der bruger ruterne. På baggrund af de samlede erfaringer vil det blive vurderet, om der skal ske yderligere justeringer og tilpasninger af køreplanen.

Skolerne lægger løbende information op på deres respektive Intra, når der er justeringer i en rute, som elever på skolen kan blive berørt af. Forældre bedes derfor tjekke egen skoles Intra for opdateret information om de ruter, som vedrører ens barns skolebus.

Henvendelser og spørgsmål, f.eks. til ændringer skoleruter, tidspunkter, afhentningssteder eller andet, skal rettes på mail til kollektivtrafik@norddjurs.dk. Alle henvendelser vil blive behandlet løbende og hurtigst muligt, og alle får en tilbagemelding, så snart det kan lade sig gøre.

Norddjurs Kommune beklager de gener, de aktuelle udfordringer med skolebus-køreplanen har medført for forældre og børn. Der arbejdes på højtryk på at løse problemerne.

Nyhedsdato: 13.08.2019