Find en af kommunens andre hjemmesider

Flere af Norddjurs Kommunes institutioner og afdelinger har egen hjemmeside. Du kan finde dem her ved at vælge emne og herefter vælge den hjemmeside, du vil gå til.

Gå ind på den valgte hjemmeside
Forstør eller formindsk teksten på hjemmesiden.
 
 

Djurs Lærerforening og Norddjurs Kommune indgår aftale

Aftalen mellem Djurs Lærerforening og Norddjurs Kommune sikrer fleksibel tilstedeværelsestid for lærere og børnehaveklasseledere på kommunens skoler og børnebyer.

Samtidig har aftalen en ambition om arbejdsdage med tid til fordybelse og samarbejde.

Efter et godt og konstruktivt samarbejde kunne formand for Djurs Lærerforening Lisbeth Bøwes og skole- og dagtilbudschef Lene Mehlsen Thomsen 21. august 2019 underskrive aftalen om lærere og børnehaveklasseledernes tilstedeværelsestid på Norddjurs Kommunes skoler og børnebyer.

Med den nye aftale fastholdes den lokale skoleleders mulighed for i dialog med sine medarbejdere at tilrettelægge det daglige arbejde, der som udgangspunkt foregår på arbejdspladsen.

Men som noget nyt indarbejdes der for lærere og børnehaveklasseledere en flekstid på i gennemsnit 4 timer om ugen, der kan anvendes til individuelle, afgrænsede arbejdsopgaver. Flekstiden forvaltes af den enkelte medarbejder og kan efter aftale med skolens ledelse placeres på skolen eller hjemme.

Skole- og dagtilbudschef Lene Mehlsen Thomsen udtaler: "Vi ønsker med aftalen om tilstedeværelsestiden at sikre den enkelte lærer og børnehaveklasseleder i Norddjurs Kommune mere fleksible rammer og en arbejdsdag, hvor det er muligt at tage individuelle hensyn i forhold til arbejde-, familie-, og helbredsmæssige situationer. Elementer Norddjurs Kommune ser som vigtige for et godt arbejdsliv".

Med aftalen er der samtidig en fælles forståelse mellem aftaleparterne om, at der i Norddjurs Kommune skal være fokus på at sikre arbejdsdage med tid til samarbejde i de enkelte lærerteams og med andre samarbejdspartnere. Samtidig arbejdes der for, at den individuelle forberedelse samles i længere forløb i løbet af dagen. Derved sikres der tid til fordybelse og kvalitet i opgaveløsningen.

Formand for Børne og ungdomsudvalget Mads Nikolajsen udtaler: "Først og fremmest vil jeg gerne på udvalgets vegne takke Djurs Lærerforening for et godt samarbejde. Jeg er glad for den aftale, der er indgået om tilstedeværelsestiden mellem lærerforeningen og Norddjurs Kommune. Aftalen understøtter vigtigheden af tid til fælles opgaveløsning og fleksibilitet i den enkelte lærer og børnehaveklasseleders forberedelse. Det giver den bedste skole og de bedste arbejdsvilkår”.

Formand for Djurs Lærerforening, Kreds 134, Lisbeth Bøwes udtaler: ”Det har været vigtigt for Djurs Lærerforening at have et konstruktivt samarbejde med Norddjurs Kommune - ikke mindst gennem det seneste svære år. Med denne aftale åbnes der mulighed for, at lærere og børnehaveklasseledere i et vist omfang kan tage bestik ikke blot af hvordan, men også hvor visse arbejdsopgaver løses mest meningsfuldt. Vi er opmærksomme på, at timingen ikke er optimal. Men med vilje fra alle parter, kan de nye muligheder i aftalen foldes ud også i dette skoleår med dets mange nye begyndelser”.

Skoler og børnebyer i Norddjurs kommune har gennem det sidste år været genstand for megen omtale, og har stået overfor forandringer og besparelser. Med aftalen lægges der nye trædesten, som igen skal sætte fokus på kerneopgaven.

Til ovenstående udtaler formand for Børne og ungdomsudvalget Mads Nikolajsen:
”Skolerne i Norddjurs Kommune skal som bekendt lykkes med opgaverne med færre midler end tidligere. Her yder både ledere, lærere, pædagoger og øvrige ansatte en kæmpe indsats. Aftalens fokus på fleksibilitet, samarbejde og fordybelse er til gavn for vores lærere og børnehaveklasseledere, og til gavn for Norddjurs Kommunes børn og unge”.

Aftalen mellem Djurs Lærerforening og Norddjurs Kommune er gældende fra 1. august 2019.

Nyhedsdato: 27.08.2019