Find en af kommunens andre hjemmesider

Flere af Norddjurs Kommunes institutioner og afdelinger har egen hjemmeside. Du kan finde dem her ved at vælge emne og herefter vælge den hjemmeside, du vil gå til.

Gå ind på den valgte hjemmeside
Forstør eller formindsk teksten på hjemmesiden.
 
 

Ændret tidsplan for færdiggørelse af ”Skålen”

Utætte fuger i "Skålen" på nye torv ved Rådhuset har udsat færdiggørelsen.

Gennem længere tid har Norddjurs Kommunes rådgiver og entreprenør arbejdet på finde en holdbar løsning. Men nu ser det ud til, at der snart kommer vand i springvandet. Dog afhænger færdiggørelsen af de kære vejrguder.

Sidste sommer opdagede man utætheder i skålen på det nye torv i Grenaa. Belægningsstenene i "Skålen" var lagt i beton med en fuge af granit-stenmel, som indeholdt ler. Trods en overfladebehandling i fugerne forsvandt der store mængder af vand. En gennemfotografering af rør og andre muligheder viste ikke fejl, så konklusionen lød, at fugerne var utætte.

Siden har der været arbejdet hårdt på at finde en løsning. I forsommeren blev det besluttet, hvilken fugetype, der skulle anvendes, og materialerne blev bestilt.

Den tidligere udmeldte tidsplan for arbejdet gik på, at fugearbejdet ville blive udført i juli måned og at den efterfølgende hærdning ville tage et 4 uger, så man kunne forvente vand på skålen medio/ultimo august.

I juni fik kommunen desværre besked om, at fugematerialet var forsinket og at det ikke ville nå frem før sommerferien. Det betyder, at fugearbejdet først kan udføres i august/september.

Hos Norddjurs Kommune håber man på tørvejr og et smukt efterår, så der kan lægges nye fuger og sluttes af med overfladebehandling uden forsinkelser. Vi glæder os til at byrummet kommer til sin fulde ret.

Nyhedsdato: 01.08.2019