Find en af kommunens andre hjemmesider

Flere af Norddjurs Kommunes institutioner og afdelinger har egen hjemmeside. Du kan finde dem her ved at vælge emne og herefter vælge den hjemmeside, du vil gå til.

Gå ind på den valgte hjemmeside
Forstør eller formindsk teksten på hjemmesiden.
 
 

Letbanen tester Grenaabanen om aftenen og natten

I uge 43 og 44 testkøres letbanestrækningen mellem Aarhus og Grenaa om aftenen og natten.

Det sker for at kunne teste letbanetogene for fuld strækningshastighed med lukkede overkørsler uden at påvirke dags- og myldretidstrafikken.

Aarhus Letbane fortsætter testkørslerne på letbanestrækningen mod Grenaa. I forbin-delse med test af letbanetogene er det nødvendigt at afspærre flere overkørsler på samme tid, så man kan teste den fulde strækningshastighed. På letbanestrækningen mod Grenaa skal letbanetogene på sigt køre op mod 100 km/t.

For at genere den krydsende trafik mindst muligt, herunder Midttrafiks busser, ændrer Aarhus Letbane tidsrummet for testkørsler på strækningerne mellem Østbanetorvet i Aarhus og Grenaa samt mellem Lisbjerg og Lystrup. Hidtil har testkørslerne hovedsage-ligt foregået i tidsrummet kl. 8-18. I uge 43 og 44 – fra 22. oktober til og med 4. novem-ber - ændres tidsrummet for testkørsler til kl. 19-05.

I løbet af de to uger vil flere overkørsler blive spærret midlertidigt i op til 25 minutter om aftenen og natten. I den forbindelse deles teststrækningen op i delstrækninger på op til 25 kilometer:

  • Østbanetorvet i Aarhus til Hornslet
  • Hornslet til Kolind
  • Kolind til Grenaa
  • Lisbjerg til Lystrup

Mens hver delstrækning testkøres, vil alle overkørsler på delstrækningen blive midler-tidigt spærret.

Testkørslerne fortsætter

Aarhus Letbanes testkørsler fortsætter frem mod medio november. Fra uge 45 vil de igen foregå hovedsageligt i tidsrummet kl. 8-18 og med midlertidige afspærringer af overkørsler på mellem 5 og 15 minutter. Også her vil man så vidt muligt undgå at lukke overkørsler i myldretiden.

Testkørslerne er en af forudsætningerne for at opnå godkendelse af Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen til at køre med passagerer på strækningen mellem Grenaa og Aarhus.

Efterfølgende skal der udføres sporarbejde og erfaringskørsler for letbaneførerne, inden strækningen kan godkendes til kørsel med passagerer. Når strækningen mellem Aarhus og Grenaa samt Lisbjerg og Lystrup er godkendt, vil hele Letbanens etape 1 på i alt 110 km være åben for passagerer.

Nyhedsdato: 23.10.2018