Find en af kommunens andre hjemmesider

Flere af Norddjurs Kommunes institutioner og afdelinger har egen hjemmeside. Du kan finde dem her ved at vælge emne og herefter vælge den hjemmeside, du vil gå til.

Gå ind på den valgte hjemmeside
Forstør eller formindsk teksten på hjemmesiden.
 
 

Letbanen sætter farten op mod Grenaa

Mandag den 8. oktober intensiveres testkørslerne af letbanestrækningen mellem Grenaa og Aarhus.

Hastigheden øges til 100 km/t, så det bliver ekstra vigtigt kun at benytte markerede og sikre overgange.

Aarhus Letbane intensiverer testkørslerne af strækningen mellem Grenaa og Østbane-torvet i Aarhus. Hidtil har der været kørt med højst 20 km/t for bl.a. at teste afstande mellem letbanetogene og faste genstande som perroner, skilte og master på strækningen. Fra mandag den 8. oktober sættes farten op.

- Vi begynder at udføre dynamiske testkørsler på strækningen, hvor letbanetogene kører op til 100 km/t. Derfor er det vigtigere end nogensinde før, at andre trafikanter respekterer reglerne og udelukkende krydser Letbanen, hvor det er lovligt og sikkert. Det er især farligt at benytte de uautoriserede ’trampestier’, der findes alt for mange steder langs banen, siger Aarhus Letbanes direktør Michael Borre.

Inden testkørslerne har Aarhus Letbane nøje gennemgået strækningen mellem Grenaa og Østbanetorvet i Aarhus. Flere steder er der uautoriserede stier, hvor fodgængere og cyklister krydser skinnerne. Nogle af disse steder er hegn blevet flyttet eller klippet op, så man kan krydse baneterrænet.

- Vi er en smule rystede over, hvor mange steder folk lader hånt om skilte og hegn. Det er ikke alene hærværk at klippe hegn over, det er også farligt og uforsvarligt. Letbanetog er både hurtige og lydsvage, så vi må indtrængende appellere til, at man udelukkende krydser skinnerne på steder, hvor der er markerede og lovlige overgange. Sådanne overgange findes over alt langs med banen, så der er ingen undskyldning for at tage chancen, siger Michael Borre.

Overkørsler lukkes midlertidigt

Inden testkørslerne indledes, er både de usikrede overgange og uautoriserede stier blevet markeret med tydelige advarselsskilte.

Hvor veje krydser Letbanen, spærres overkørslerne midlertidigt af, mens letbanetogene passerer. De midlertidige afspærringer vil lukke overkørslerne for trafik i et tidsrum på mellem 5 og 15 minutter. For at minimere generne for øvrige trafikanter vil Aarhus Letbane så vidt muligt undgå at lukke overkørsler i myldretiderne.

Testkørslerne vil både foregå om dagen og natten og forventes afsluttet medio
november.

De dynamiske testkørsler bruges bl.a. til:

  • Funktionstest af letbanetogenes ATP-system (Automatic Train Protection), der bremser letbanetoget, hvis letbaneføreren kører for hurtigt eller overser signaler.

  • Funktionstest og justering af kommunikationen mellem letbanetog og passagerinformation på alle perroner.

  • Test af bomanlæg i overkørsler.

Testkørslerne er en af forudsætningerne for at opnå godkendelse af Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen til at køre med passagerer på strækningen mellem Grenaa og Aarhus.

Efterfølgende skal der udføres sporarbejde og erfaringskørsler for letbaneførerne, inden strækningen kan godkendes til kørsel med passagerer.

Samtidig testkøres strækningen mellem Lisbjerg og Lystrup, der skal godkendes i samme ombæring som strækningen til Grenaa. Når begge strækninger er godkendt, vil hele Letbanens etape 1 på i alt 110 km være åben for passagerer.

Totalspærringer at overkørslerne i uge 41

På grund af testkørsel på Letbanen mellem Aarhus og Grenaa i nedenstående perioder
i uge 41 vil der være totalspærringer at overkørslerne på op til 5 min. fortrinsvis udenfor myldretiden på nedenstående overkørsler.

8. og 9. oktober bliver nedenstående overkørsler berørt:
Aarhus Kommune
Nordre Strandvej (linje 12)
Vestre Strandallé (linje 17)
Viengevej (til- fra kørsel fra busgaragen på Stokagervej)
Høvej (ingen)
Lystrupvej (linje 18)
Sønderskovvej (linje 16)
Virupvej (ingen)
Sortemosevej (ingen)
Grenaavej (rute 84-100-102-121-122-123)
Hjelmagervej (ingen)
Vosnæsvej (ingen)
Løgtenvej (ingen)


10. oktober kl. 11.00 – 16.00 bliver nedenstående overkørsler berørt:
Syddjurs Kommune/Vejdirektoratet
Tingvej i Hornslet (rute 100-217-221-319)
Randersvej i Mørke (rute 319)
Tjerrildvej (ingen)
Thorsagervej i Ryomgård (rute 83-84-120-121)


11. oktober kl. 8.00 – 12.00 bliver nedenstående overkørsler berørt:
Norddjurs Kommune/Vejdirektoratet
Ringvejen i Grenaa (rute 83)
Søndergade i Grenaa (linje 2-3-4-120-122-351)
N.P. Josiassens Vej i Grenaa (linje 2-3-120-122-351-352)

Nyhedsdato: 08.10.2018