Find en af kommunens andre hjemmesider

Flere af Norddjurs Kommunes institutioner og afdelinger har egen hjemmeside. Du kan finde dem her ved at vælge emne og herefter vælge den hjemmeside, du vil gå til.

Gå ind på den valgte hjemmeside
Forstør eller formindsk teksten på hjemmesiden.
 
 

Brand på rådhuset i Grenaa den 27. juni

Her kan du læse mere om branden og udviklingen i forbindelse med genhusning af medarbejdere, flytning af Borgerservice, sagens udvikling mm.

Der har onsdag den 27. juni været brand på Rådhuset i Grenaa. Borgerservice i Grenaa åbnede igen fredag den 29. juni. På denne side kan du få et overblik over hændelsen og det videre forløb.


Opdatering kl. 15.17, lørdag den 30. juni: 

Østjyllands Politi har netop udsendt en ny opdatering vedr. onsdagens brand på rådhuset i Grenaa i form af dette tweet: 

"Begge løsladt for brandstiftelse, men er fortsat sigtet i sagen. De nægtede sig skyldig. Den 37-årige dog varetægtsfængslet i 4 uger for narkosalg, da han blev fundet i besiddelse af ca. 800 g. amfetamin ved ransagning. Grundlovsforhør var for lukkede døre". 


Opdatering kl. 11.30, lørdag den 30. juni: 

Østjyllands Politi har netop udsendt en ny opdatering vedr. onsdagens brand på rådhuset i Grenaa. Læs pressemeddelelsen. 

Opdatering kl. 13.50, fredag den 29. juni: 

Østjyllands Politi har netop udsendt en ny opdatering vedrørende onsdagens brand på rådhuset i Grenaa. Læs pressemeddelelsen. 


Opdatering kl. 13.50, torsdag den 28. juni:

Borgerservice i Grenaa åbner igen fredag

Efter onsdagens brand åbner rådhuset i Grenaa nu igen for borgerbetjening fredag morgen. Medarbejderne placeres forskellige steder, mens der arbejdes på at gøre lokalerne brugbare igen.

Branden, som opstod tidligt onsdag morgen, er blevet efterforsket af politiet, som her til formiddag udsendte en pressemeddelelse om, at de arbejder ud fra en formodning om, at branden er opstået i forbindelse med et indbrud og dermed sandsynligvis er påsat.

Kommunaldirektør Christian Bertelsen har følgende reaktion på politiets foreløbige konklusioner:

”Det er meget ubehageligt for os alle sammen, at nogen har brudt ind og sandsynligvis påsat brand. Det skal være trygt at gå på arbejde for vores medarbejdere og trygt for borgerne at færdes i huset”.

Han fortsætter:

”Vi tager hånd om vores medarbejdere, orienterer dem løbende og sikrer dialog om, hvad der er sket. Ligeledes informerer vi borgerne om, hvad vi gør for fortsat at levere vores serviceydelser”.

Norddjurs Kommune har siden foråret arbejdet på et tiltag, der skal øge sikkerheden på rådhuset og i administrationsbygningerne, blandt andet i form af videoovervågning og adgangsforhold. Et konkret forslag til dette vil blive fremlagt til politisk behandling snarest.

Medarbejdere rykker sammen

Borgerservice og flere andre områder på rådhuset er nu rengjorte, og medarbejderne har haft mulighed for at hente bærbare PC’er og andre ting, så de kan arbejde hjemme eller på andre lokationer. De fleste kan dog placeres på rådhuset.

Borgerservice på rådhuset i Grenaa genåbner fredag morgen som normalt. Denne funktion har torsdag haft til huse hos UU Djursland i Grenaa. Det betyder, at der fredag ikke vil være borgerservice i Auning og Ørsted, hvilket er i tråd med den sædvanlige drift.

I øjeblikket bliver de medarbejdere, som ikke kan arbejde på deres kontorer, placeret andre steder, f.eks. i administrationsbygningerne i Allingåbro og Glesborg, ligesom materielgården i Grenaa også er taget i brug.

”Det er positivt at opleve den kæmpe indsats og opbakning til hinanden, som medarbejderne udviser. Sammen løfter vi opgaven med at sikre god, stabil drift til borgerne”, siger Christian Bertelsen.

Norddjurs Kommune har endnu ikke det fulde overblik over skadernes omfang, ligesom udgifterne til oprydning og genetablering endnu ikke er klarlagt. Politiet er ved at færdiggøre sine undersøgelser, ligesom forsikringsselskabets taksator har gennemgået bygningen i forhold til kommunens forsikring på bygning og løsøre.Opdatering kl. 10.31, 28. juni:

Østjyllands politi har netop udsendt en opdatering vedr. onsdagens brand på rådhuset i Grenaa.  

Spørgsmål til indholdet af ovenstående pressemeddelelse skal rettes til Østjyllands Politi. 


Opdatering kl. 8.03, 28. juni:

Pga. branden onsdag morgen på rådhuset i Grenaa er huset fortsat ikke tilgængeligt.

Borgerservice varetages fortsat fra Auning samt fra lokaler ved Ungeindsatsen og UU Djursland, Østerbrogade 67 F, i Grenaa.

Pas og kørekort bliver lavet i borgerservice i Auning (Kulturperronen) og Ørsted (biblioteket). Bestilte pas kan torsdag udleveres på Østerbrogade 67 F i Grenaa fra kl. 10-17.

Medarbejderne bliver genhuset og informeret.

I kan fortsat ringe til vores hovednummer (89591000). Der arbejdes på at få etableret pasning af lokalnumre.


Opdatering kl. 16.03, 27. juni: 

Der arbejdes i øjeblikket på en plan for de berørte medarbejdere, så funktionerne kan opretholdes. Vi melder mere ud, så snart vi har info. 

Pga. branden onsdag morgen på rådhuset i Grenaa er huset fortsat ikke tilgængeligt.

Det betyder, at borgerne også torsdag morgen vil opleve, at visse funktioner varetages på anden vis. Så snart, planen for flytning/genhusning af de berørte funktioner er klar, melder vi mere ud.

Alle medarbejdere i Norddjurs har også fået direkte information om dette. Resten af onsdag varetages borgerservice fra Auning, fra torsdag morgen forventes borgerserivceopgaverne at blive varetaget fra lokaler ved Ungeindsatsen og UU Djursland, Østerbrogade 67 F, i Grenaa.

Pas og kørekort bliver lavet i borgerservice i Auning (Kulturperronen) og Ørsted (biblioteket).


Opdatering kl. 15.30, 27. juni:

Vedrørende telefoniske henvendelser til Myndigheds – og visitationsenheden, skal der gøres opmærksom på, at der kan være telefoniske henvendelser, der ikke kan besvares idet flere medarbejderes mobiltelefon ikke er tilgængelig, da telefonerne ligger inde i det afsikrede område på rådhuset i Grenaa.

Hvis man har henvendt sig telefonisk, og telefonen ikke er besvaret i løbet af dagen, opfordres der til, at man henvender sig til den pågældende medarbejder på mail.


Opdatering kl. 14.20, 27. juni:

Det ekstraordinære kommunalbestyrelsesmøde onsdag den 27. juni kl. 17.00 er flyttet til Kystvejens Hotel, Kystvejen 26, Grenaa pga. branden.

Mødet er åbent for offentligheden.


Opdatering kl. 10.20, 27. juni:

Rådhuset i Grenaa er lukket i dag pga. brand. Branden opstod i de tidlige morgentimer og Beredskab & Sikkerhed Grenaa fik hurtigt branden under kontrol. Politiets efterforskere arbejder nu på at fastlægge brandårsagen.

Kommunens krisestab er aktiveret, og vi arbejder på at sikre et højt informationsniveau til borgerne og medarbejderne og på at videreføre driften af rådhuset. Rådhuset er lukket og medarbejderne skal arbejde hjemme.

Ift. Borgerservice henviser vi til borgerservice i Auning samt selvbetjeningsløsningerne på norddjurs.dk. Man kan fortsat ringe på vores hovednummer, som er 89 59 10 00.

Alle møder på rådhuset i Grenaa i dag onsdag aflyses - dog gennemføres de planlagte ekstraordinære økonomiudvalgs -og kommunalbestyrelsesmøder onsdag eftermiddag. Mere info kommer kl. 13.00.


Opdatering Kl. 8.30, 27. juni:

Huset er lukket generelt og ift. borgerbetjening i dag, medarbejderne er blevet bedt om at arbejde hjemmefra, og borgerne skal derfor ikke møde op til eventuelle planlagte møder. Disse er aflyst og nye tidspunkter vil blive fremsendt, så snart det er muligt.

Vi beklager eventuelle gener, dette måtte medføre.

Mere info følger.


Opdatering kl. 7.34, 27. juni:

Rådhusets medarbejdere arbejder hjemmefra i dag.

Politiet indleder efterforskning med henblik på at fastslå brandårsagen. 

Kommunaldirektør Christian Bertelsen leder arbejdet i kommunens krisestab, som er aktiveret.

Christian Bertelsen udtaler:

”Branden er under kontrol og vores fokus lige nu er vores medarbejdere samt rådhusets fortsatte drift. Vi samarbejder med beredskabet og politiet om den videre håndtering”.


Opdatering kl. 5.55, 27. juni:

Det brænder i øjeblikket på rådhuset i Grenaa.

Branden er under kontrol.

Beredskab og politi er på stedet. Rådhuset er lukket for borgerbetjening resten af dagen.

Mere info følger, så snart vi ved mere.

Denne oplysning er lagt på hjemmesiden kl. 05.55 onsdag den 27. juni. 

Nyhedsdato: 30.06.2018