Find en af kommunens andre hjemmesider

Flere af Norddjurs Kommunes institutioner og afdelinger har egen hjemmeside. Du kan finde dem her ved at vælge emne og herefter vælge den hjemmeside, du vil gå til.

Gå ind på den valgte hjemmeside
Forstør eller formindsk teksten på hjemmesiden.
 
 

Naturtilsyn i Norddjurs Kommune

Igen i år drager Norddjurs Kommunes naturmedarbejdere ud for at registrere, hvordan naturen har det. Tilsynene bliver gennemført i perioden fra juni til oktober 2018.

Store dele af Danmark er bebygget, opdyrket eller forsynet med veje. Omtrent 10 % af landet, og knap 7 % af Norddjurs Kommune, er registreret som beskyttet natur. Det er ofte disse i områder, at vilde dyr, planter og svampe har deres levested. Naturbeskyttelsen skal sikres via kommunernes administration af naturbeskyttelsesloven, og heri indgår de årlige naturtilsyn som en vigtig del.

”Hvor kan jeg få mere at vide?”

Følg linket, og få mere information om naturen i Norddjurs Kommune. Der ligger også to pjecer: ”Er der beskyttet natur på din ejendom?” udgivet af det tidligere Miljøministerium, og ”Beskyttede naturområder – hvordan må de bruges?” udgivet af Norddjurs Kommune. Begge pjecer fortæller om den særlige natur, der findes på heder, overdrev, enge, strand-enge, moser, i søer og i vandløb. Du kan også læse om, hvordan du undgår at overtræde de love, der beskytter naturarealerne.

Der er al mulig grund til at læse informationen på hjemmesiden og pjecerne. Både for at få noget mere at vide mere om naturen omkring os, og hvor den findes. Men ligså meget for at sætte sig ind i reglerne, så man undgår at ødelægge naturområder. Kommunen skal ifølge loven kræve, at ødelagte naturområder retableres. Mange folk er slet ikke klar over, at der findes beskyttede naturområder eller arter på deres ejendom. Alligevel er det altid lodsejerens ansvar, at der ikke sker ulovlige ændringer af naturområderne, og lodsejeren skal genoprette naturen hvis det kræves.

Hvordan finder jeg ud af, om der er beskyttet natur på min jord?

Arealinformation.dk er et interaktivt kort, hvor du kan undersøge mange forskellige forhold knyttet til geografi, herunder foreløbige vurderinger af naturbeskyttelse og kulturarv. Kor-tet fungerer godt i browseren Google Chrome.

Naturstyrelsen har også udgivet en app: ”Beskyttet natur”, der fungerer til både Android og Apple. Med dén på telefonen kan du altid se, om der er registreret beskyttet natur på din ejendom, eller hvor du nu befinder dig i landet. I app’en er der også mulighed for at se blandt andet beskyttede diger og fortidsminder.

Nyhedsdato: 02.07.2018