Find en af kommunens andre hjemmesider

Flere af Norddjurs Kommunes institutioner og afdelinger har egen hjemmeside. Du kan finde dem her ved at vælge emne og herefter vælge den hjemmeside, du vil gå til.

Gå ind på den valgte hjemmeside
Forstør eller formindsk teksten på hjemmesiden.
 
 

Afbrændingsforbud fastholdes i Norddjurs

På baggrund af de seneste mange dages gode vejr er vegetationen blevet særdeles tør. Det betyder, at der er en væsentlig større risiko for brande i såvel haver, på marker, i skove m.v.

Beredskab & Sikkerhed udsteder derfor et afbrændingsforbud gældende fra den 2. juli 2018 for Randers og Favrskov Kommuner og fastholder eksisterende afbrændingsforbud i Syddjurs og Norddjurs Kommuner.

Forbuddet udstedes i medfør af Beredskabsloven og bekendtgørelse nr. 1339 (afbrændingsbekendtgørelsen).

Beredskab & Sikkerhed har i længere tid fulgt DMI’s tørkeindeks og vejrudsigten for de kommende uger som lover varmt og tørt vejr. På baggrund af denne udvikling genindføres afbrændingsforbuddet.

Forbuddet gælder afbrænding af:

  • haveaffald
  • halm, halmstakke og lign., der afbrændes på marker eller uopdyrkede arealer
  • affald fra skovbrug
  • siv og rør, herunder rørskove og enge, lyng, hede- og mosetørv
  • bål, herunder i bålfade

Forbuddet gælder også brug af:

  • ukrudtsbrænder
  • ildsteder i naturen, herunder på offentlige pladser
  • grill i naturen, herunder på offentlige pladser

Brug af grill tillades på fast, ubrændbart underlag på egen ejendom såfremt der udvises forsigtighed. Lad aske blive i den tillukkede grill.

Særligt til rygere: Kast ikke cigaretskodder og afbrændte tændstikker bort, men skaf dem af vejen i egnede beholdere.

Beredskab & Sikkerhed følger situationen nøje og vil naturligvis ophæve forbuddet igen hurtigst muligt.

Yderligere information kan indhentes på: www.bsik.dk og www.brs.dk.

Nyhedsdato: 03.07.2018