Find en af kommunens andre hjemmesider

Flere af Norddjurs Kommunes institutioner og afdelinger har egen hjemmeside. Du kan finde dem her ved at vælge emne og herefter vælge den hjemmeside, du vil gå til.

Gå ind på den valgte hjemmeside
Forstør eller formindsk teksten på hjemmesiden.
 
 

Brand på plejecenter Farsøhthus

Fredag den 3. august 2018 opstod en alvorlig brand på Norddjurs Kommunes Plejecenter Farsøhthus. Beredskab & Sikkerhed fik branden under kontrol. To beboere mistede livet i branden, og der var tre tilskadekomne, heraf den ene alvorligt. Dødstallet blev siden justeret til tre personer. Læs mere nedenfor. Pårørende kan ringe til pårørendetelefonen på: 29 74 35 85.

Opdatering kl. 14.15 den 9. august: 

Der er nu nyt fra politiet vedr. den tragiske brand den 3. august på plejecenter Farsøhthus i Allingåbro. Politiet oplyser følgende:

"Politiets teknikere er nu færdige med at undersøge omstændighederne ved den plejehjemsbrand, der fredag kostede tre ældre kvinder livet.

Undersøgelserne viser, at branden opstod i en sofa i den ene af boligerne, hvor den 93-årige – nu afdøde – kvinde befandt sig. Da flere vinduer på gangen stod åbne, og da den 93-årige åbnede døren til sit hjem under branden, spredte den sig hurtigt til yderligere tre boliger i fløjen.

Det er ikke lykkedes politiet at fastslå, præcist hvordan branden er opstået. På den baggrund lukker politiet nu efterforskningen og kan ikke oplyse yderligere om sagen".

Opdatering kl. 13.47 den 5. august: 

Branden på Plejecenter Farsøhthus i Allingåbro den 3. august har nu kostet et 3. dødsoffer. I forbindelse med branden blev en 95 -årig kvindelig beboer indbragt til Skejby Hospital med alvorlige brandskader. Hun er søndag formiddag desværre afgået ved døden. De pårørende er underrettet og bliver tilbudt hjælp og støtte. Vores tanker og medfølelse går til de pårørende i denne ulykkelige situation

Opdatering kl. 06.15 den 4. august: 

Norddjurs Kommune har netop udsendt følgende pressemeddelelse: 

"Brand på plejecenter Farsøhthus
Fredag aften udbrød der brand på plejecenter Farsøhthus i Allingåbro. Den voldsomme brand kostede to af beboerne livet, og tre er kommet til skade. Fokus er nu på at tage hånd om beboere, pårørende og medarbejdere efter den tragiske hændelse.

Østjyllands Politi fik anmeldelsen om brand kl. 17.36. Da politi og brandvæsen ankom til stedet, var der ild i flere lejligheder på plejecenterets område.

Beredskab og Sikkerhed fik branden under kontrol, og Østjyllands Politi oplyste senere på aftenen, at to beboere ulykkeligvis var omkommet i branden. Der er derudover tre tilskadekomne, heraf den ene alvorligt.

Norddjurs Kommunes beredskabsplan blev aktiveret, den kommunale krisestab igangsat, og Norddjurs Kommunes fokus var – og er - på at tage hånd om beboere, pårørende og medarbejdere i denne tragiske situation.

Der blev etableret tilbud om krisepsykologisk bistand til de berørte, ligesom der er etableret en pårørende-telefon. Genhusningen af de berørte beboere forventes at blive af begrænset omfang og forhåbningen er, at de kan genhuses på plejecenteret og således ikke skal flyttes til andre plejecentre. Dette vides dog først med sikkerhed i løbet af lørdagen. I alt drejer det sig om fire beboere, som skal genhuses.

Borgmester Jan Petersen (S), udtaler:

”Det er en meget tragisk hændelse, som berører os dybt. Mine tanker går til de pårørende til de omkomne, til de tilskadekomne og til medarbejderne. Jeg vil gerne takke politi og beredskab for deres indsats og takke medarbejderne for deres professionelle håndtering. Det var et lyspunkt i tragedien at se, hvordan borgerne i Allingåbro støtter hinanden. Der var f.eks. borgere, som kom med mad til de sultne brandmænd”, siger borgmesteren.

Sundheds-og omsorgschef Søs Fuglsang har været til stede på plejecenteret hele aftenen. Hun oplyser, at man nu arbejder på at få genetableret driften af centeret på bedst mulig vis, så beboerne kan få en tryg hverdag igen efter den voldsomme oplevelse.

”Det har været en chokerende oplevelse for alle, men medarbejderne har håndteret det utrolig flot og taget hånd om beboere og pårørende. Det er vores fokus på – og det vil de være i den kommende dage”, siger hun.

Østjyllands Politi oplyser, at de foreløbige undersøger på stedet tyder på, at der ikke ligger en kriminel handling bag branden. Personalets normering på Farsøhthus var af samme omfang som normalt fredag aften". 

Opdatering kl. 21.00 den 3. august vedr. branden på Plejecenter Farsøhthus i Allingåbro:

Der opstod her til aften brand på plejecenteret. Det drejede sig om brand i flere lejligheder på plejecenterets område. Beredskab og Sikkerhed fik branden under kontrol, og den er nu slukket.

Østjyllands Politi oplyser, at to beboere er omkommet i branden. Der er tre tilskadekomne. Norddjurs Kommunes beredskabsplan er aktiveret, den kommunale krisestab er igangsat, og Norddjurs Kommunes fokus er lige nu på at tage hånd om beboere, pårørende og medarbejdere i denne tragiske situation, som berører os dybt.

Der tilbydes krisepsykologisk bistand til de berørte. Der er også etableret en pårørende-telefon. Nummeret er: 29 74 35 85. Mere info følger.

Nyhedsdato: 03.08.2018