Find en af kommunens andre hjemmesider

Flere af Norddjurs Kommunes institutioner og afdelinger har egen hjemmeside. Du kan finde dem her ved at vælge emne og herefter vælge den hjemmeside, du vil gå til.

Gå ind på den valgte hjemmeside

Souschef på skole-og dagtilbudsområdet

I 2016 blev der gennemført en større ændring af organisationsstrukturen på socialområdet og sundheds- og omsorgsområdet.

I den forbindelse blev der bl.a. nedlagt en række områdelederstillinger og i stedet oprettet en souschefstilling på begge områder.

For at sikre en ensartet overordnet ledelsesstruktur på de tre hovedområder i velfærdsforvaltningen er det besluttet, at Lene Ravn Holst fremover bliver souschef på skole- og dagtilbudsområdet. Finn N. Mikkelsen er fortsat skole-og dagtilbudschef.

Det understreges, at der ikke er tale om en udvidelse af antallet af lederstillinger i den centrale del af skole- og dagtilbudsområdet.

Ændringen træder i kraft pr. 1. februar 2017.

Nyhedsdato: 16.01.2017