Find en af kommunens andre hjemmesider

Flere af Norddjurs Kommunes institutioner og afdelinger har egen hjemmeside. Du kan finde dem her ved at vælge emne og herefter vælge den hjemmeside, du vil gå til.

Gå ind på den valgte hjemmeside

Nye køreplaner for bus pr. 14. august

Husk, at der pr. 14. august kommer nye køreplaner for Norddjurstrafik.

Køreplanerne er gældende for perioden fra den 14. august 2017 til den 29. juni 2018.

Norddjurstrafik er et tilbud til kommunens borgere og gæster om kollektiv busbefordring
indenfor kommunen.

Lokaltrafikken - kun skoledage - er samtidig et supplement til Midttrafiks regionale ruter 120, 122, 211, 212, 213, 214, 319, 351, 352, Aarhus Nærbane, Grenaa - Aarhus samt bybussen i Grenaa.

Omstigning kan ske på en række ture.

Lokaltrafikken er først og fremmest tilrettelagt med henblik på befordring af folkeskoleelever, og elever til ungdomsuddannelserne i Grenaa og Randers, men er også et tilbud til andre.

Kommunen anvender samtidig, i videst muligt omfang, de regionale ruter til befordring af skolebørn.

Bustransport for de kørselsberettigede folkeskoleelever er gratis på både lokal- og regionalruterne. Buskort til de regionale ruter bestilles via den pågældende skole.

Bustransport for elever til ungdomsuddannelserne med lokalruterne er gratis, men ved brug af de regionale ruter skal der købes buskort på www.ungdomskort.dk.

For øvrige brugere gælder - indtil andet udmeldes - at befordring med lokaltrafikken er gratis.

Køreplaner for regionale ruter - se www.Midttrafik.dk.

Spørgsmål vedr. ruternes drift kan stilles til Midttrafik, tlf. 87 40 82 00, direkte til vognmanden, der har ansvaret for kørslen på egen rute eller til  Norddjurs Kommune, Miljø- og kulturforvaltningen, Vej og ejendom, Jytte Skiffard, tlf. 89 59 40 33.

Nyhedsdato: 02.08.2017