Find en af kommunens andre hjemmesider

Flere af Norddjurs Kommunes institutioner og afdelinger har egen hjemmeside. Du kan finde dem her ved at vælge emne og herefter vælge den hjemmeside, du vil gå til.

Gå ind på den valgte hjemmeside

Dialogmøde med plads til både gode og mindre gode historier

Mobilitet, de gode historier, byggesager og meget andet var på dagsordenen til dialogmøde med erhvervslivet.

Erhvervslivet i Norddjurs Kommune skal selv være med til at gøre en indsats, hvis der skal sættes yderligere turbo på udviklingen. Det var et af de klare budskaber, som borgmester Jan Petersen lagde frem, da han åbnede det årlige dialogmøde mellem erhverv og kommune på Nautilus onsdag d. 2. marts 2016.

"Vi har brug for en dominans af gode, sande fortællinger, og det er jer, der skal fortælle dem, hver gang I har muligheden for det," sagde han henvendt til de cirka 80 fremmødte.

Han lovede til gengæld at invitere til morgenmøder og dialog i forbindelse med markedsføringsstrategien, hvor der blandt andet vil blive sat fokus på, hvordan de gode historier bliver dominerende i offentligheden.

Gode historier allerede

Gode historier er der allerede, og de blev også fremhævet. Et styrket Gl. Estrup, der nu får selskab af Jagt- og Skovbrugsmuseet, tangeventyret i Grenaa, det store gamer-miljø og en stor stigning i antallet af gazellevirksomheder var nogle af dem.

Men intet dialogmøde uden dialog, og da det blev virksomhedernes tur til at blande sig i debatten, kom nogle af de kritiske historier også frem. Blandt andet var der kritik af iværksættermiljøet og vilkårene for udvidelser af virksomheder i landområderne. Sidstnævnte fik borgmesteren til at love en strammere kurs over for jordbesiddere.

"Vi har nogle planmæssige rammer, vi er nødt til at følge, men er der nogen, der vil sælge jord til for høje priser, så har vi mulighed for med tvang at fremskaffe erhvervsjord. Vi kan kalde det et rødt kort, som vi vil trække fremover," sagde Jan Petersen.

Dialogmplusde Highres 5203

Mobilitet bliver dynamo

Borgmesteren erkendte, at det kan være svært ved at opbygge et netværk blandt iværksættere internt i kommunen.

"Vi skal blive bedre til at servicere iværksættere, men her er langt mellem husene, og derfor skal vi se os som en del af en større region. Vores arbejde for digitale motorveje og mobilitet vil gøre det lettere at indgå i større geografiske netværk," sagde han med henvisning til, at kommunen er med i Business Region Aarhus.

Mobilitetsstrategien blev fremhævet som en dynamo for udviklingen. Norddjurs og Syddjurs Kommuner er de første landkommuner, der laver en strategi for, hvordan forskellige transportformer kan spille sammen om at skabe hurtige veje fra A til B - uanset hvor man bor. Det sker i samarbejde med Midttrafik og Region Midtjylland.

Delebil-ordninger er en af de ting, der vil blive prøvet af, og mobilitetsstrategien skal blandt andet være med til at hjælpe passagerer til og fra letbanen.

Styr på byggesagerne

På tidligere dialogmøder er byggesagsbehandlingen blevet drøftet. Det har medført et stort politisk fokus og prioritering af ressourcer til området. Resultatet er blandt andet gebyrfri og hurtig sagsbehandling. I 2015 er der modtaget mere end 1000 byggesager.
"Det er en rekord og vel også et udtryk for vækst," sagde borgmesteren.

Byggesagerne er et eksempel på, at kommunen kan gøre en forskel for virksomhederne. Men det er ikke altid kommunen, der skal levere løsninger til et bedre erhvervsklima. Virksomhederne bærer også selv på nogle muligheder.

"Vi er nødt til at forventningsafstemme. Kommunekassen kan ikke løse alle problemer. Nogle gange må I tage fat selv, for eksempel med at fortælle gode historier", erklærede Jan Petersen som en afsluttende bemærkning".

Nyhedsdato: 03.03.2016