Find en af kommunens andre hjemmesider

Flere af Norddjurs Kommunes institutioner og afdelinger har egen hjemmeside. Du kan finde dem her ved at vælge emne og herefter vælge den hjemmeside, du vil gå til.

Gå ind på den valgte hjemmeside

Tilbud til overvægtige børn

Regionshospitalet i Randers sætter ind med nyt behandlingstilbud sammen med blandt andre Norddjurs Kommune.

Ifølge ledende overlæge på børneafdelingen, Regionshospitalet Randers, Bent Windelborg Nielsen, er der stort behov for bedre hjælp til det stigende antal svært overvægtige børn i Østjylland. Derfor sætter Regionshospitalet nu ind med et nyt behandlingstilbud i samarbejde med fire østjyske kommuner.

Fra den 1. maj 2014 får svært overvægtige børn i Østjylland hjælp til at tabe sig, når Børneafdelingen på Regionshospital Randers, i samarbejde med Norddjurs, Favrskov, Syddjurs og Randers Kommuner starter et nyt behandlingstilbud.

Det nye behandlingstilbud løber i første omgang i fire år, og der er årligt plads til at hjælpe 100 børn mellem 3 og 18 år til et lettere liv. Det glæder ledende overlæge på Børneafdelingen, Randers Regionshospital, Bent Windelborg Nielsen.

"Antallet af svært overvægtige børn er støt stigende i Østjylland, og der er et stort behov for at udvikle en tidsvarende indsats som en del af det nære sundhedsvæsen, tæt på børn og deres familier. Derfor er vi rigtigt glade for, at vi nu kan tilbyde et effektivt og veldokumenteret behandlingstilbud i Østjylland. Vi kan dog ikke hjælpe alle med de 100 behandlingspladser, men det er en god begyndelse, som vi på længere sigt håber at udbygge med flere behandlingspladser", siger Bent Windelborg Nielsen.

Tæt samarbejde med kendt overlæge

Det nye behandlingstilbud anvender "Holbækmodellen", som er den behandlingsmodel, der har haft størst succes med at hjælpe svært overvægtige børn med at tabe sig. 'Holbækmodellen' er udviklet af Enheden for Overvægtige Børn og Unge på Børneafdelingen, Holbæk Sygehus og overlæge Jens-Christian Holm, der også er kendt fra DR1-programmet 'Generation XL'.

Syv ud af ti børn taber sig med 'Holbækmodellen', og det nye behandlingstilbud i Randers, og de omkringliggende kommuner arbejder derfor tæt sammen med overlæge Jens-Christian Holm. For det er en lang og sej udfordring at udvikle effektive behandlingstilbud og resultater til børn med svær overvægt og deres familier, forklarer Jens-Christian Holm.

"Når vi har opnået så relativt gode resultater med Holbækmodellen, skyldes det blandt andet vores forståelse af overvægt som en kronisk sygdom, samt at vi anvender en pædagogisk og familieorienteret tilgang, der tilstræber at få styr på graden af overvægt og udviklingen af overvægt hos det enkelte barn", forklarer Jens-Christian Holm, og fortsætter:

"Men der er langt vej endnu, for der er brug for, at endnu flere børneafdelinger og kommuner kommer aktivt med, så vi kan udvikle metoden og dokumentere effekten", slutter han.

Barn og familie tilbydes et behandlingsforløb på ca. 6-8 møde-gange om året, som er tilpasset barnets og familiens resurser og situation.

Forløbet starter med en forundersøgelse, hvor barnet får taget blodprøve, bliver målt og vejet og får en handlepunktsplan på 17-20 punkter, der er tilpasset det enkelte barn, og hvor barn og familie skal arbejde med at opfylde alle punkter i planen på samme tid. Det omfatter bl.a. handlepunkter for kostomlægning og mere motion.

Fakta om tilbuddet

Børneafdelingen på Regionshospitalet Randers opretter, i forbindelse med det nye tilbud, et nyt overvægtsambulatorium, ligesom de fire samarbejdskommuner hver opretter en kommunal overvægtsklinik.

Behandlingstilbuddet starter 1. maj 2014, og interesserede børn og familier kan allerede nu henvende sig til Overvægtsambulatoriet på Børneafdelingen og overvægtsklinikkerne i de fire kommuner for at blive skrevet op til en plads.

De 100 pladser fordeles med 15 til Norddjurs, 24 til Favrskov, 21 til Syddjurs og 40 pladser til Randers Kommune.

Et forløb begynder med en forundersøgelse på Overvægtsambulatoriet på Børneafdelingen, Regions-hospitalet Randers. Herefter er der fire-fem møder på overvægtsklinikken i den kommune, hvor barn og familie bor. Dette følges op af et årligt lægetjek på Børneafdelingens Overvægtsambulatorium.

Tilbuddet bliver de kommende fire år støttet med 3. 1 mio. kroner fra Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse.

Kontakt vedr. projektet:

Norddjurs Kommune:

Annette Kristensen, leder af sundhedsplejen, tlf. 20 78 41 12, mail: annetk@norddjurs.dk

Dorthe Bligaard, sundhedskoordinator, tlf. 23 22 72 91, mail: dorb@norddjurs.dk

Overvægtsklinikken Norddjurs Kommune:
Kamilla K. Jørgensen, tlf. 40 41 18 68, mail: kkj@norddjurs.dk

Nyhedsdato: 27.02.2014