Find en af kommunens andre hjemmesider

Flere af Norddjurs Kommunes institutioner og afdelinger har egen hjemmeside. Du kan finde dem her ved at vælge emne og herefter vælge den hjemmeside, du vil gå til.

Gå ind på den valgte hjemmeside

Gør din dokumenter tilgængelige

Vi skal altid have et øje på tilgængelighed, når vi arbejder med kommunikation på nettet og skrift.

Der er kommet ny lovgivning på tilgængelighedsområdet, som stiller større krav til os, når det gælder om at gøre dokumenter tilgængelige for borgere med diverse handicap, som f.eks. synsudfordringer, ordblindhed o.a.

Det skrev vi allerede om i en IT-nyhed i marts, som du kan læse her:

I Norddjurs Kommune er vi meget opmærksomme på, at tilgængelighed for alle er i fokus.

Tilgængelighed i dokumenter er en større udfordring, så alle medarbejdere i kommunen, der har Word, har fået adgang til Accessibilityfixer, som du skal bruge, når du redigerer dine dokumenter til offentliggørelse i Word.

Accessibilityfixer er et lille, simpelt program, der opfanger de mest overordnede tilgængelighedsfejl i Word-dokumenter.

I skulle således gerne have fået en knap ”accessibilityfixer” i toppen af Word:

Accesibilityfixer - knap i Word

Når I således arbejder i Word og er klar til at gemme eller lave en Word-fil om til PDF, så skal I først trykke på knappen ”accessibilityfixer”, hvorefter dokumentet bliver gennemgået for en række typiske fejl, der forekommer i Word-dokumenter (klik på billede for større version):

Accesibilityfixer fejlgennemgang

Accessibilityfixer tjekker for følgende

Dokumenttitel: Dokumenttitlen er metadata. Det vil sige, det er information, der ikke umiddelbart er synligt, men ligger inde i dokumentet. Titlen kan læses højt af en højtlæser, f.eks. for en svagtseende. En titel kunne f.eks. være: ”Kvalitetsstandard for frugtordningen på Grenaa Rådhus”.

Illustrationer: Der skal lægges en titel og en beskrivelse i billedet, men kun hvis det er betydningsbærende og altså ikke kun til pynt.

Tabel: Tabeller skal have en titel, beskrivelse og overskriftsrække.

Links: Links skal have en tekst, en adresse (URL – altså www.et-eller-andet.dk) og et skærmtip (f.eks. ”Link til Norddjurs Kommunes hjemmeside”) tilføjet.

Objekter: Der skal lægges en titel og en beskrivelse i objektet.

Typografier: Overskrift 1 skal altid komme før andre, mindre overskrifter.

Når alle punkterne er rettet til og er blevet grønne, kan du gemme dit Word-dokument, også som pdf.

Du kan nu sende dokumentet ud, benytte det på internettet og i diverse programmer i visheden om, at du har gjort dit for at gøre det tilgængeligt.

Hvis du støder ind i problemer eller har spørgsmål til ovenstående, er du meget velkommen til at ringe eller skrive til Nis Hollesen på nih@norddjurs.dk.

Nyhedsdato: 17.09.2019