Find en af kommunens andre hjemmesider

Flere af Norddjurs Kommunes institutioner og afdelinger har egen hjemmeside. Du kan finde dem her ved at vælge emne og herefter vælge den hjemmeside, du vil gå til.

Gå ind på den valgte hjemmeside

Ændringer i Outlook

I forlængelse af lukningen af ComArchive, er det for at leve op til GDPR-lovgivningen, også nødvendigt at lave nogle ændringer i Outlook.

Der vil fra 9. oktober ske følgende ændringer:

  • Der er 1 GB plads i Outlook pr. medarbejder

  • Mails slettes ikke længere efter 6 måneder, de forbliver i stedet i Outlook, indtil de manuelt slettes

  • E-mails i mappen Slettet Post vil efter 30 dage automatisk blive slettet.

  • Læs mere om, hvordan du rydder op i din mailbakke

Overskrides begrænsningen på 1 GB,  kan der ikke sendes og modtage mails. Det er derfor vigtigt, at du får ryddet op i Outlook inden d. 9. oktober.

Bemærk således, at der ikke kan sendes mails efter 9. oktober, hvis der ikke er ryddet op. 

Bemærk også, at der kan forekomme ventetider i Outlook, hvis du sletter store mængder af mails ad gangen.

Har du spørgsmål eller kommentarer til ovenstående, kan du skrive til helpdesk@norddjurs.dk.

Nyhedsdato: 18.09.2019