Find en af kommunens andre hjemmesider

Flere af Norddjurs Kommunes institutioner og afdelinger har egen hjemmeside. Du kan finde dem her ved at vælge emne og herefter vælge den hjemmeside, du vil gå til.

Gå ind på den valgte hjemmeside

Fokus på afsendelse af sikker post

I kraft af den øgede anvendelse af e-mail som kommunikationsform – både manuelt, men også i systemer til automatiseret fremsendelse af oplysninger – er hyppigheden af hændelser, hvor e-mail fejlagtigt fremsendes til forkerte modtagere, ligeledes stigende.

Ved anvendelse af ukrypteret e-mail vil sådanne hændelser potentielt kunne medføre store læk af personoplysninger til uvedkommende. Derfor er det vigtigt, at e-mails indeholdende personoplysninger altid sendes sikkert.

I Norddjurs Kommune kan vi sende e-mails sikkert via ”Send sikkert”-funktionen i Outlook. En vejledning til at benytte ”Send sikkert”-funktionen kan findes på Helpdesks selvbetjeningsportal.

Besøg Helpdesks selvbetjeningsportal her: https://helpdesk.norddjurs.dk

På Norddjurs Kommunes hjemmeside findes også en vejledning til borgere og virksomheder, som kan benyttes, når de skal sende sikker post til os.

Læs mere her: www.nordddjurs.dk/sikker_post

Vejledninger og oversigter omhandlende databeskyttelse (herunder en vejledning i ”Send sikkert”) kan findes på Fællesdrevet i mappen Databeskyttelse.

Ved generelle spørgsmål om databeskyttelse, kontakt da Norddjurs Kommunes Databeskyttelsesrådgiver Maiken Bjerre Sørensen på dbr@norddjurs.dk.

Nyhedsdato: 01.04.2019