Find en af kommunens andre hjemmesider

Flere af Norddjurs Kommunes institutioner og afdelinger har egen hjemmeside. Du kan finde dem her ved at vælge emne og herefter vælge den hjemmeside, du vil gå til.

Gå ind på den valgte hjemmeside

Norddjurs Kommunes whistleblowerenhed

Det er Norddjurs Kommunes whistleblowerenhed, der har til opgave at tage imod og følge op på whistleblowerindberetninger, og de medarbejdere, som behandler indberetninger, er særligt autoriseret til at arbejde med indberetninger og er underlagt en særlig tavshedspligt med hensyn til oplysninger, der indgår i indberetningerne.

Whistleblowerenheden består af kommunens borgerrådgiverfunktion bestående af Jesper Cortes, Tanja Kallehauge og Nicolai Abildgaard samt to øvrige udvalgsmedlemmer.

De to øvrige udvalgsmedlemmer består af næstformanden fra hovedudvalget Tinne Christiansen samt chefen for kommunaldirektørens sekretariat Bettina Andersen.

Whistleblowerenheden betjenes administrativt af esdh-medarbejder Mille Ryom og jurist Maria Drejer Petersen i kommunaldirektørens sekretariat.

Norddjurs Kommunes whistleblowerenhed er uafhængig af forvaltningen og arbejder selvstændigt, hvilket indebærer, at arbejdet med whistleblowerindberetninger holdes adskilt fra Norddjurs Kommunes øvrige sagsbehandling.