Find en af kommunens andre hjemmesider

Flere af Norddjurs Kommunes institutioner og afdelinger har egen hjemmeside. Du kan finde dem her ved at vælge emne og herefter vælge den hjemmeside, du vil gå til.

Gå ind på den valgte hjemmeside

Whistleblowerordning

Norddjurs Kommune er en organisation, der lægger stor vægt på åbenhed og dialog.

Der er en åben og inkluderende kultur, hvor alle frit kan ytre sig – også vedrørende uregelmæssigheder eller ulovligheder begået af kommunens ansatte eller dens samarbejdspartnere.

Formålet med ordningen er at opdage, udbedre og forebygge uacceptable forhold i Norddjurs Kommunes varetagelse af sine opgaver over for borgerne, herunder også hos Norddjurs Kommunes samarbejdspartnere, og derved forbedre Norddjurs Kommunes serviceniveau.

Hvad kan der indberettes om?

Whistleblowerordningen behandler kun oplysninger om alvorlige forhold.

Der skal være tale om grove fejl eller forsømmelser eller væsentlige og gentagne fejl i kommunens varetagelse af sine opgaver over for borgerne.

Derudover kan der indberettes hvis der foreligger begrundet mistanke- eller viden om strafbare forhold, andre lovovertrædelser eller andre alvorlige forhold i øvrigt.

Hvem kan indberette?

Oplysninger om alvorlige forhold kan indgives af Norddjurs Kommunes ansatte samt Norddjurs Kommunes samarbejdspartnere, herunder samarbejdspartneres ansatte.

Du opfordres som udgangspunkt til at kontakte din leder, din leders leder eller din tillidsrepræsentant, hvis du har viden om eller begrundet mistanke om forhold, som er omfattet af whistleblowerordningen.

Hvis du af helt særlige årsager ikke ønsker at gå til ledelsen eller til din tillidsrepræsentant, og hvis du ønsker at være anonym, kan whistleblowerordningen være et supplement til det eksisterende samarbejdssystem.

Hvordan behandles indberetningerne?

Indberetninger behandles af et nedsat Whistleblowerudvalg bestående af kommunens borgerrådgiverfunktion samt to øvrige udvalgsmedlemmer. De to øvrige udvalgsmedlemmer består af næstformanden fra hovedudvalget samt afdelingslederen for kommunaldirektørens sekretariat.

Læs mere om whistleblowerordningen og retningslinjerne og indberet ved at kopiere nedenstående link og indsætte det i din browser.

https://norddjurs.whistleblowernetwork.net/

Kontakt

Har du spørgsmål til ovenstående, så skriv til borgerrådgiverne på:

borgerraadgiveren@norddjurs.dk.