Find en af kommunens andre hjemmesider

Flere af Norddjurs Kommunes institutioner og afdelinger har egen hjemmeside. Du kan finde dem her ved at vælge emne og herefter vælge den hjemmeside, du vil gå til.

Gå ind på den valgte hjemmeside
Forstør eller formindsk teksten på hjemmesiden.
 
 

Pårørendepolitik 2018

Det er besluttet, at der skal udarbejdes en pårørendepolitik for Norddjurs Kommune.

Når der laves en pårørendepolitik for voksenområdet, er det dels i anerkendelse af, at de pårørende spiller en stor rolle i de svageste borgeres liv, og dels med bevidstheden om, at det gode pårørendesamarbejde kræver arbejde og opmærksomhed.

Gennem pårørendepolitikken skal Norddjurs Kommune understøtte, at de pårørende bedst muligt kan bidrage til deres næres selvstændige udvikling.

I første fase af udarbejdelsen af pårørendepolitikken er der afholdt to velbesøgte offentlige temamøder.

Møderne har haft til formål at give input til det videre arbejde med pårørendepolitikken. Såvel oplægsholdere som gruppedrøftelser har belyst mange væsentlige emner. 

Voksen- og plejeudvalget har sendt et forslag til hovedtemaer i den kommende pårørendepolitik i høring. 

Alle interesserede borgere, pårørende og medarbejdere opfordres til at komme med deres input til den nye politik.

Du har mulighed for at komme med kommentarer til pårørendesamarbejdet på denne side.

Bemærk, at dine kommentarer vil blive offentliggjort på hjemmesiden.

Du kan se alle indsendte kommentarer her.