Find en af kommunens andre hjemmesider

Flere af Norddjurs Kommunes institutioner og afdelinger har egen hjemmeside. Du kan finde dem her ved at vælge emne og herefter vælge den hjemmeside, du vil gå til.

Gå ind på den valgte hjemmeside
Forstør eller formindsk teksten på hjemmesiden.
 
 

Masterplan for infrastruktur

En god og effektiv infrastruktur og en velfungerende kollektiv trafik en vigtig forudsætning for fortsat vækst og velfærd på Djursland.

Djursland er en landsdel med store landområder, byer og landsbyer.

Mulighederne for at komme rundt i og til og fra området er vigtig for bosætning og erhvervsudvikling.

Derfor er en god og effektiv infrastruktur og en velfungerende kollektiv trafik en vigtig forudsætning for fortsat vækst og velfærd på Djursland.

Djurslands udviklings Råd (DUR) er initiativtager til masterplanen, som har to overordnede formål:

  • Planen skal være en fælles sigtelinje for den fortsatte udvikling af trafik og infrastruktur på Djursland

  • Planen skal bidrage til at sikre, at allerede planlagte og igangsatte forbedringstiltag får den størst mulige effekt for Djurslands vækstmuligheder.

Læs masterplan for infrastruktur på Djursland 2011 - 2020 (pdf)