Find en af kommunens andre hjemmesider

Flere af Norddjurs Kommunes institutioner og afdelinger har egen hjemmeside. Du kan finde dem her ved at vælge emne og herefter vælge den hjemmeside, du vil gå til.

Gå ind på den valgte hjemmeside
Forstør eller formindsk teksten på hjemmesiden.
 
 

Beredskabsplan ved overgreb mod børn og unge

Beredskabsplan ved seksuelle eller voldelige overgreb mod børn og unge

Norddjurs Kommunes beredskab ved viden eller mistanke om overgreb mod børn og unge henvender sig til ledere og ansatte i daginstitutioner, dagpleje, skoler, skolefritidsordninger, ungdomsskole, klubber, sundhedspleje, tandpleje, støttekontaktpersoner, aflastnings- og plejefamilier samt døgntilbud.

Det vil sige alle de steder, hvor professionelle har direkte eller indirekte kontakt med børn og unger under 18 år.